Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW 16 april 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW op 16 april 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 2 april 2015.
2
Brievenlijst
4
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn, 7 februari 2015

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Te behandelen:

28
Verzoek van de leden Rog en Van Dijk om voor het Rondetafelgesprek van 29 april a.s. over Medezeggenschap, Strategische agenda HO en Rendementsdenken een brief van het kabinet te ontvangen over de kosten van de Maagdenhuisbezetting.

Te behandelen: