Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

2 april 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 19 maart 2015

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Doorbraakproject op het gebied van onderwijs en ict

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over pabo's en tweedegraads lerarenopledingen aandacht aan sociale veiligheid en seksuele diversiteit (Kamerstuk 27 923 / 29 240, nr. 196)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Leerplichtbrief 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  34146 Nota van wijziging inzake Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verkenning van de mogelijkheden voor (de bekostiging van) onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiële situatie van de Stichting BOOR te Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nieuwe nevenvestiging buiten het gebied van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reacte op het gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Bisschop ter vervanging van nr. 7 waarmee in plaats van 'sociale veilgheid' de term 'veiligheid' gehanteerd wordt.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek Overdracht voortouw dossier Kwaliteit onderwijs Cariben van KR naar OCW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Inspectierapport Scholengemeenschap Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Non-paper open access van wetenschappelijke artikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verklaring conferentie Parijs over burgerschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Klaver om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Economisering in het hoger onderwijs"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van Meenen om naar aanleiding van het plan van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma: - een uitgebreide reactie van het kabinet op het plan te vragen;- een rondetafelgesprek/hoorzitting (nieuwe stijl) te organiseren en een hoofdlijnendebat te voeren.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de minister en de staatssecretaris op het bericht en onderzoek "Extra werkdruk voor docenten door bezoek Onderwijsinspectie" na ontvangst reactie een algemeen overleg plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Van Dijk om een hoorzittting te organiseren met als onderwerp Maagdenhuis voorafgaand aan het debat over het Maagdenhuis.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Jadnanansing om een reactie van de minister OCW te vragen op de advieslijn Loopbaanleren uit het rapport Vergroot de kansen op werk voor jongeren

  Te behandelen:

  Loading data