Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo

Wetgevingsoverleg: "Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo"Deze vergadering is geweest
Spreektijd: 15 minuten per fractie voor twee termijnen.

Bijlagen

Stenogram
Download Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2014, over macrodoelmatigheid mbo
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convo wetgevingsoverleg macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs 15-12-2014, 11.00-17.00

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)

Te behandelen: