Debat geweest
29 oktober 2014 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 29 oktober 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 29 oktober 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Bespreking werkbezoek IGZ/Landelijk meldpunt zorg, naar aanleiding van de technische briefing IGZ (15/10)

Details

De commissie besluit begin 2015 een werkbezoek te brengen
3
E-mailprocedure: Gesprek Taskforce Kindermishandeling en Jongeren Taskforce Kindermishandeling

Details

Besluit: e-mailprocedure wordt verlengd tot donderdag 30 oktober 2014, 12.00 uur, minimale aanmelding vereist van 5 leden
8
Toename van het aantal meldingen euthanasie (verzoek Dik-Faber bij de Regeling van Werkzaamheden van 30 september 2014)

Te behandelen:

23
Antwoord op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015 (Kamerstuk 29 689, nr. 543)

Te behandelen:

29
Aanbieding onderzoeksrapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Te behandelen:

33
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (34 000 XVI)

Te behandelen:

48
Verzoek om toezending antwoorden op vragen n.a.v. de brief van 30 september 2014 inzake de aanbieding van de tussenevaluatie experiment regelarme instellingen (kamerstuk 31 765, nr. 95)

Te behandelen: