Rondetafelgesprek : wetsvoorstel Studievoorschot

De vergadering is geweest

8 oktober 2014
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. wijzigingen deelnemerslijst)

Bijlage

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • N.P.M. Klein (50PLUS/Klein)

Agendapunten

 1. 1

  Deelnemerslijst rondetafelgesprek Studievoorschot

  Blok 1 15.00 –16.30 uur
   
  • LSVb, Dhr. Tom Hoven (Vz.)
  • LAKS, Mw. Annelotte Lutterman (Vz)
  • VSNU, Dhr. Karl Dittrich (Vz)
  • Dhr. Jacco Hoekstra
  • KNAW, Dhr. Erik van de Linde
  • NIBUD, Mw. Anna van der Schors
  • Vertegenwoordiging Studentendecanenorganisaties, Mw. Marlies Strieder

  Blok 2 16.30 – 18.00 uur
   
  • ISO, Dhr. Aart Claassens
  • JOB. Dhr. Michiel Steegers (Vz)
  • Vereniging Hogescholen, Dhr. Thom de Graaf (Vz)
  • Dhr. Sylvester Eijffinger (UvT)
  • Dhr. Hans Vossensteyn, CHEPS, Universiteit Twente (Overzicht internationale ontwikkelingen die redelijk vergelijkbaar zijn met NL).
  • Dhr. Aldert Bergstra, artikel 3 juni Volkskrant (‘Het leenstelsel bezwijkt onder eigen redelijkheid’), tevens redacteur van Propria Cures.
  • Mw. Katinka Slump (vanuit perspectief ouders)
 2. 2

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data