Debat geweest
26 februari 2015 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedureverg. cie. BuZa 26-2
Besluitenlijst procedurevergadering
Download besluitenlijst procedureverg. cie. BuZa 26-2

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande commissieactiviteiten

Details

03-03-2015 13.30 - 13.45 Petitie Kashmir Center
03-03-2015 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure patriarch Mor Ignatius Aphrem II situatie Christenen in Midden Oosten
03-03-2015 19.00 - 21.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
04-03 - 06-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie GBVB/EVDB
04-03-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Federatie Armeense Organisaties Nederland
07-03-2015 14.45 - 17.30 Werkbezoek Onderzoeksraad Voor Veiligheid: de leden die zich hebben aangemeld ontvangen nadere informatie over programma en locaties.
11-03-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
12-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
26-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
09-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-04-2015 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
23-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
30-04-2015 20.00 - 22.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
10-05 - 14-05 Werkbezoek
12-05-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
21-05-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
04-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-06-2015 10.00 - 13.00 Nota overleg initiatiefnota Sjoerdsma
15-06-2015 14.00 - 18.00 Nota overleg mensenrechtenbeleid
18-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-06-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
02-07-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
3
Verzoek Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over stand van zaken in Syrië m.b.t. vluchtelingen d.d. 3 maart 2015
5
Verzoek CFP (Combatants for Peace: groep Israëlis en Palestijnen die zich gezamenlijk inzetten voor vrede in Israël en de Palestijnse gebieden) om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek aan Nederland van drie leden (25-31 maart)
6
Verzoek SAO, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie ter gelegenheid van 100 jaar herdenking Armeense genocide d.d. 21 april 2015
7
Programma WIP voor internationale conferentie 'WIP annual summit 2015' d.d. 23-25 maart 2015
8
Uitnodiging Ambassade van de Republiek Armenië, namens president van Republiek Armenië, voor deelname aan wereldwijde forum "'Against the Crime of Genocide" d.d. 22-23 april 2015
9
Werkbezoek commissie in Meireces

Details

- De mogelijkheid wordt onderzocht van een werkbezoek aan Cuba later dit jaar, waarbij de commissie een voorkeur heeft voor het Herfstreces. De Nederlandse ambassadeur te Havana wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie tijdens zijn verblijf in Nederland eind mei.
- De mogelijkheid wordt onderzocht van een werkbezoek aan Armenië in de tweede week van het Meireces.
14
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake toegebrachte schade aan de door de EU en Nederland gefinancierde projecten in Gaza

Te behandelen:

16
Aanbieding Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie; Luxemburg, 14 april 2014

Te behandelen:

17
Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens inzake de registratie van stagiairs; ’s-Gravenhage, 10 februari 2015

Te behandelen:

21
Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Te behandelen:

24
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake beleidsdoorlichtingen met bijlage ‘Handreiking beleidsdoorlichtingen'

Te behandelen:

25
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

2015Z02654 Aan minister Buza - rappel toezegging Turkse betrokkenheid wapenleveranties aan ISIS 13-02-2015: schriftelijjke vragen terzake zijn inmiddels beantwoord.
2015Z02653 Aan minister Buza - reactie artikel vermeende samenwerking politie Kunduz en Taliban 13-02-2015
2015Z02669 Aan minister Buza - rappel actuele situatie in Venezuela 13-02-2015: brief komt vrijdag naar de Kamer.
2015Z02619 Aan minister buza - reactie brf inzake onderzoek moord hr Geertman 12-02-2015
2015Z01939 Aan minister BuZa feit. vr. evaluatie bilaterale samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnse Gebieden 04-02-2015
2015Z00781 Aan ministers Def en Buza - termijn toezending reactie motie Van der Staaij c.s.15-01-2015
2015Z00567 Aan minister BuZa om afschrift antwoord consulaire tarieven 14-01-2015: wordt beantwoord door minister BZK.
2015Z00560 Aan minister Buza - actuele situatie in Libië 18-12-2014: brief wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd.
2014Z23145 Aan minister BuZa, min Def en min BuHa-OS inzake beschermen van scholen en universiteiten tegen militair gebruik 15-12-2014
2014Z22971 Aan minister BuZa verzoek om actuele situatie in Venezuela en hierbij ook in te gaan op mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied 11-12-2014: zie rappel
2014Z22954 Aan minister BuZa verzoek om reactie op rapport "Freedom of Thought" van het Humanistisch Verbond en op SGP-rapport "Een ongemakkelijke waarheid" 11-12-2014
2014Z23132 Aan ministers Buza en VWS - reactie brf verdrinkingen wereldwijd 09-12-2014: wordt beantwoord door minister VWS.
2014Z21753 Aan minister BuZa verzoek om Kabinetsreactie op AIV- advies uiterlijk eind februari 2015 26-11-2014: wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd.

De commissie overweegt om bij verzoeken om informatie over actuele situaties in bepaalde landen vaker het instrument van ambtelijke briefing te gebruiken in plaats van een brief van de minister.