Algemeen overleg

Grondstoffen en Afval (eerste termijn)

Algemeen overleg: "Grondstoffen en Afval (eerste termijn)"Deze vergadering is geweest
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2014, over Grondstoffen en Afval
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e herziene convocatie algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 18 juni 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Gescheiden inzameling drankenkartons, uitvoering motie Dik-Faber producentenverantwoordelijkheid, evaluatie LAP 1 en LAP 2 en de visie op het publiek kader huishoudelijk afval 2025

Te behandelen:

16
Onderzoek ‘Materialen in de Nederlandse economie’ en reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over de Circulaire Economie Versneller

Details

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht de behandeling van deze brief over te nemen, met uitzondering van de reactie op de motie van het lid Van Veldhoven (D66) over de Circulaire Economie Versneller, die behandeld zal worden op het algemeen overleg Groene Groei d.d. 4 september 2014.
 

Te behandelen: