Algemeen overleg

Rentederivaten in het MKB

Algemeen overleg: "Rentederivaten in het MKB"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO rentederivaten in het MKB
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over rentederivaten in het MKB

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Rentederivaten in het MKB

Details


In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 9 april 2014 is besloten een algemeen overleg met de minister van Financiën te voeren over rentederivaten in het MKB. Voorafgaand aan het overleg is eerst schriftelijk overleg gevoerd met de minister van Financiën (zie hieronder).
 

Te behandelen: