Wetgevingsoverleg

Belastingplan 2015

Wetgevingsoverleg: "Belastingplan 2015 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 - 27 oktober 2014
Stenogram
Download Conceptverslag Wetgevingsoverleg Belastingplan 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Indicatieve spreektijden (eerste termijn commissie)

Details

Besloten is het wetgevingsoverleg niet in te delen in blokken

VVD - 40
PvdA - 40
SP - 25
CDA - 25
PVV - 25
D66 - 25
ChristenUnie - 20
GroenLinks - 20
SGP - 20
PvdD - 15
50PLUS/Baay-Timmerman - 15
50PLUS/Klein - 15
Bontes/Van Klaveren - 15
Van Vliet - 15
3
Behandelschema pakket Belastingplan 2015

Details

In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 26 maart 2014 is onderstaand behandelschema vastgesteld.

Behandelschema pakket Belastingplan 2015

Week 38 Indiening (dinsdag 16 september; Prinsjesdag)
Week 39 Besloten technische briefing (woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)
Week 41 Inbreng verslag (woensdag 8 oktober om 14.00 uur)
Week 42 Nota naar aanleiding van het verslag (vrijdag 17 oktober)

Herfstreces (vrijdag 17 t/m maandag 27 oktober)

Week 44 Eerste WGO; eerste termijn commissie (maandag 27 oktober van 11.00 tot - uiterlijk - 19.00 uur)
Week 44 Schriftelijke antwoorden n.a.v. eerste WGO (donderdag 30 oktober)
Week 45 Tweede WGO; eerste termijn regering + gehele tweede termijn (maandag 3 november van 11.00 tot - uiterlijk - 23.00 uur)
Week 46 Plenaire behandeling (dinsdag 11 en woensdag 12 november)
Week 46 Stemmingen (donderdag 13 november)

Aan de griffie plenair wordt verzocht de plenaire behandeling van het Belastingplan op twee dagen te plannen: op de eerste dag de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek.