Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wijziging vd Wet alg bepalingen omgevingsrecht d.d. 10 april 2014

Agendapunten