30
jan
Besloten debat
30 januari 2014 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet open overheid (33328)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet open overheid (33328)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Te behandelen: