Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet open overheid (33328)

De vergadering is geweest

30 januari 2014
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

    Te behandelen:

    Loading data