Debat geweest
12 februari 2014 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 12 februari 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 12 februari 2014

Deelnemers


Agendapunten

2
De verzoeken van de ANBO en van het Platform ggz om deel te nemen aan het rondetafelgesprek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33841) d.d. 14 februari 2014 worden gehonoreerd
3
Stand van zaken met betrekking tot de (juiste en tijdige) implementatie van EU-wetgeving over het vierde kwartaal van 2013

Te behandelen:

5
EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie geweld tegen vrouwen op 5 maart 2014
21
Uitstel toezending van een reactie op het bericht op Achmeazorg.nl dat ggz-aanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 (Verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2014)

Te behandelen:

33
Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Te behandelen: