Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 februari 2014
13:30 - 14:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Neppérus (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De verzoeken van de ANBO en van het Platform ggz om deel te nemen aan het rondetafelgesprek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33841) d.d. 14 februari 2014 worden gehonoreerd

 3. 3

  Stand van zaken met betrekking tot de (juiste en tijdige) implementatie van EU-wetgeving over het vierde kwartaal van 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de formele Gezondheidsraad van 10 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van twee rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Documenten afkomstig van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)en in handen van een particulier

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Pledges en het Nationaal Programma Preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport "Het resultaat telt ziekenhuizen 2012"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie Van Dijk c.s. over zorginkoop

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Marktscan ambulancezorg 2010-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken aanpak zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie ten behoeve van het AO Assistentiebudgetten/ Fokus-wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verplichte publicatie sterftecijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de brief aan NOC*NSF inzake de aandacht voor mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkeling van de zorgpremie in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending van een reactie op het bericht op Achmeazorg.nl dat ggz-aanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 (Verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg preventie inzake een motie over het opstellen van normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Agema over het vraagstuk van de scheiding van echtparen als gevolg van opname in een zorginstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Quick scan naar de risico’s van de stof GBL

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Klever over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar de dokter of het ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op artikel AD d.d. 11 december 2013 inzake boeteoplegging door Europese commissie aan 2 farmareuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake het richtsnoer voor plannen voor pediatrisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meldpunt intimidatie in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarrekeningen van ziekenhuizen (herziene versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om reactie op bericht inzake rechterlijke uitspraak opzeggen contract jeugdzorg: http://t.co/nlzFweQnSI

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek inzake uitvoering motie Bergkamp - Toekomst AWBZ - 30597-329

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie Bergkamp c.s. inzake Fraudebestrijding in de zorg - 28828-32

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om reactie bericht NU.nl Tienduizenden dementerenden ondervoed

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kleine zorgcentra toeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Debat Zorgfraudebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Spoedige beantwoording commissiebrief d.d. 30 januari 2014 (2014Z01691) verzoek om reactie op de ict-problemen bij zorgverzekeraar Achmea

  Te behandelen:

  Loading data