Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. wijziging voorstel brief inzake nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs ; agendapunt  20*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 5 juni 2014.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek van het lid Rutte om het opiniartikel van de ACM bij de kabinetsreactie inzake de Wet op de vaste boekenprijs te betrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het advies ‘Een eigentijds curriculum’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Website Scholierenonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Van Meenen over de plaats van medezeggenschap in het toezichtskader van de inspectie en de instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging uit het Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid van 4 december 2013 over overheadkosten bij universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op Onderwijsraadadvies Voorkomen draaideurconstructie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Sectorplan primair onderwijs en de reactie over de relatie met het Nationaal Onderwijsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming technische briefing door inspecteur-generaal van het onderwijs over ‘Toezicht in transitie’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet OCW (Kamerstuk 33 930 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 mei 2014 (Kamerstuk 33 930 VIII, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden over de rapporten van de Algemene Rekenkamer d.d. 21 mei 2014 bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2012–2013 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 107)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2012–2013 van de Inspectie van het Onderwijs d.d. 16 april 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 107)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer over haar rapporten bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 (Kamerstuk 33 942, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding onderzoeken bij het akkoord Het Studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoord op klacht over bijbetalen reiskosten tijdens aanvraag vervangende ov-kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad, 20-21 mei 2014 - onderdelen Jeugd en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het SCP rapport "Anders in de klas"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Siderius om een reactie staatssecretaris te vragen inzake het weigeren van kinderen met diabetes op basisscholen.

  Te behandelen:

  Loading data