Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Kwaliteitsborging in de bouw

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Kwaliteitsborging in de bouw"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Kwaliteitsborging in de bouw 12 dec

Deelnemers


Agendapunten

2
programma

Details

10.00-11.00 uur Blok 1:
Experts

 • TU Delft, heer De Ridder, directeur Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie
 • Brandweer Nederland, heer Van Mierlo, programmacoördinator Risicobeheersing 
 • Expertisecentrum Regelgeving Bouw, heer Scholten, expert
 • Niemangroep, heer Nieman, voorzitter Actieteam Private kwaliiteitsborging
 • Vereniging Bouw- en Woningtoezicht NL, heer Ankersmit, directeur

11.00-12.00 uur Blok 2:
Branche, gehele bouwkolom

 • Aannemersfederatie, heer Ligthart, adviseur bouwregelgeving 
 • OnderhoudNL, heer Raasveld, secretaris algemeen beleid en strategie 
 • Bouwend Nederland, heer Gieskens, Hoofd Brancheontwikkeling 
 • HDI Gerling verzekeringen, heer Wiggers, directeur Technische Verzekeringen

12.00-13.30 uur Blok 3:
Eindgebruikers

 • Gemeente Eindhoven, heer Depla, wethouder
 • Woonbond, heer Thomsen, hoogleraar TU Delft
 • Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, heer Polman, directeur 
 • VNG, heer Isabella, wethouder
 • Neprom, heer Fokkema, directeur
 • Vereniging Eigen Huis, heer Mulder, directeur
 • Aedes, heer Terwisscha van Scheltinga, adjunctdirecteur Vastgoed bij Woonbedrijf Eindhoven
3
Ontvangen gespreksnotities