Rondetafelgesprek : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

7 november 2013
13:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Deelnemers

 • M. Azmani (VVD)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Volgens onderstaand schema

  Blok 1. Landenbeleid (13.30 tot 14.15 uur)
  • Vluchtelingenwerk Nederland, dhr. J. Kuipers
  • UNHCR, dhr. R. Bruin

  Blok 2. Gemeentelijke opvang (14.15 – 15.15 uur)
  • Vluchthuis Den Haag, dhr. K. Keesmaat
  • Vluchtflat Amsterdam, dhr. Y. Osman
  • Burgemeesters G4, burgemeester E. van der Laan

  Blok 3. Opvang en terugkeer (15.15-16.15 uur)
  • Vluchtelingenwerk Nederland, dhr. J. Kuipers
  • Raad van Kerken, mevr. C. van der Vlist
  • Bridge to Better, mevr. H. Hamstra
  • Stichting Maatwerk bij Terugkeer, mevr. L. van Goor
  • Asieladvocate, mevr. L. Blijdorp

  Blok 4. Vreemdelingendetentie en medische zorg (16.15 – 17.15 uur)
  • Substituut Nationale ombudsman, mevr. A. Stehouwer
  • DT&V, mevr. R. Maas
  • Amnesty International, mevr. A. Busser
  • Steunpunt LOS, mevr. A. Reijersen van Buuren
  • Medisch Opvangtraject, mevr. R. Spierings

  Blok 5. Kinderen (17.15 – 18.00 uur)
  • Kinderombudsman, dhr. M. Dullaert
  • IND, dhr. R. van Lint
  • Verenigde Nederlandse Gemeenten, mevr. J. Kriens
  • Defence for Children, mevr. C. van Os

   

Naar boven