Debat geweest
11 december 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 11 december 2013
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst VWS 11 december 2013 - i.v.m. aanpassing agendapunt 35

Deelnemers


Agendapunten

2
Burgerinitiatief Erken ME
3
Bespreking verdere procedure inzake Burgerinitiatief Lyme

Details

Conform de geldende procedure zal er t.z.t. een plenaire afronding plaatsvinden.

4
Ter bespreking het voorstel voor een werkbezoek aan de IGZ op 7 februari 2014, 10.00-15.00 uur te Utrecht

Details

Naar aanleiding van het besluit van de commissie van enkele maanden geleden om een werkbezoek af te leggen, zal worden geïnventariseerd of de voorgestelde datum van 7 februari 2014 convenieert.

8
Uitkomst van de selectie prioriteiten VWS

Details


 

19
Reactie op verzoek van het lid Kooiman over het bericht dat de Bureaus Jeugdzorg collectief hun personeel wil ontslaan

Te behandelen:

25
35
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg

Te behandelen:

36
Vastgestelde procedurevergaderingen 2014 tot aan zomerreces

Details

Kerstreces 2013/2014, 20 december t/m 13 januari
• woensdag 15 januari, 13.30-14.45 uur
• woensdag 29 januari, 13.30-14.45 uur
• woensdag 12 februari, 13.30-14.45 uur
• woensdag 19 februari, 13.30-14.45 uur
Krokusreces 2014, 21 februari t/m 3 maart
• woensdag 5 maart, 13.30-14.45 uur
• woensdag 19 maart, 13.30-14.45 uur
• woensdag 2 april, 13.30-14.45 uur
• woensdag 16 april, 13.30-14.45 uur
• woensdag 23 april, 13.30-14.45 uur
Meireces 2014, 25 april t/m 12 mei
• woensdag 14 mei, 13.30-14.45 uur
• woensdag 28 mei, 13.30-14.45 uur
• woensdag 11 juni, 13.30-14.45 uur
• woensdag 25 juni, 13.30-14.45 uur
• woensdag 2 juli, 13.30-14.45 uur
Zomerreces 2014, 4 juli t/m 1 september

37