Debat geweest
4 november 2013 | 10:00 - 15:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Integratiebeleid

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Integratiebeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convo rondetafelgesprek Integratiebeleid - 4 november 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma rondetafelgesprek Integratiebeleid

Details

Blok 1 – Wetenschappers/publicisten – 10.00-11.30 uur
• Han Entzinger, emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies (EUR) 
• Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie (VU), onder meer deskundig op het terrein van migrantenvrouwen
• David Pinto, bijzonder hoogleraar Interculturele Communicatie (UvA)
• Zeki Arslan, programmamanager FORUM (Instituut voor multiculturele vraagstukken)
• Frans Verhagen, journalist en publicist

Blok 2 – Migrantenorganisaties – 11.30-13.00 uur
• Fatma Özgümüs, gezamenlijk woordvoerder Vluchtelingenwerk Nederland en Vluchtelingen Organisaties Nederland 
• Emre Ünver, voorzitter Inspraakorgaan Turken
• Yassin Elforkani, woordvoerder Contactorgaan Moslims & Overheid 
• Glenn Helberg, voorzitter Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
• Said Boddouft, woordvoerder Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders 
• Nuri Karabulut, gezamenlijk woordvoerder HTIB en DIDF, Turkse arbeidersverenigingen

Blok 3 – Praktijk – 14.00-15.30 uur
• Marco Pastors, directeur van het nationaal programma Kwaliteitssprong
• Marnix Norder, wethouder in Den Haag voor Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie
• Aura Laumen, directeur Calder Holding, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding
• Shirin Musa, oprichter Femmes for Freedom
• René Smit, bewoner Amsterdam Nieuw-West
• Ton van Aerde, gedragsdeskundige Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam