Debat geweest
5 juni 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 5 juni 2013
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 5 juni 2013 - 13.30-14.45 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Mededelingen

Details

- Er zal naar een nieuwe datum worden gezocht in het najaar voor het door gebrek aan deelnemende leden uitgestelde werkbezoek van 14 juni a.s. aan het Ziekenhuis Bernhoven (te Uden) i.s.m. GS1 Nederland over uniforme barcodes

-Voor de agenda van het notaoverleg Langdurige zorg op 10 juni a.s. zal geen blokindeling worden gehanteerd; m.n. om daarmee tegemoet te komen aan de wensen van de kleine fracties

15
Nadere informatie over het project PInCeT (Project Intensivering Controle en Toezicht) (Verzoek Regeling van Werkzaamheden 21/5/2013)

Te behandelen:

22
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

26
Uitstel beantwoording vragen commissie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Kamerstuk 33509)

Te behandelen:

31
BOR-Notitie: Beleidsdoorlichting Letselpreventie
33
Nog te plannen algemeen overleggen voor het zomerreces
36
Verzoek om kabinetsreactie op rapport van het RIVM: Point-of-care testing in primary care in the Netherlands : Management of patient safety related aspects

Te behandelen:

37
Verzoek de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de aangenomen motie Gerbrands c.s. (29248-192) over afbouw van de ex post mechanismen ruim voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 juni a.s. mee te delen

Te behandelen: