Debat geweest
4 april 2013 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 april 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 april 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Aanbieding afschrift van de antwoorden op vragen van de leden Engels (D66) en Th.C. de Graaf (D66) inzake de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning

Te behandelen:

7
Vierde nota van wijziging Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Te behandelen:

8
Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

Te behandelen:

14
Werkbezoek Waddeneilanden

Details

Bezoek zal in september 2013 worden gepland.

15
Rondetafelgesprek over de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging sinds de laatste wijziging in het bijzonder de praktijk bij het ruimen van graven

Details

Onderstaande personen zullen worden uitgenodigd voor het Rondetafelgesprek:
Dhr. J.F.M. Holdorp, ‘Stichting Alert & Zorgzaam’;
Dhr. A.D.E. van der Laan, Landelijke Organisatie voor Begraaf-plaatsen (LOB);
Dhr. mr. F.H.J. Mutter, funerair-juridisch adviseur;
Dhr. A. Voogt, Voogt Graaftechniek;
Dhr.G. Flieringa, Oorlogsgravenstichting.

 

16
Briefing van de Council of Europe

Details

De leden Fokke, Taverne en Van Raak hebben zich aangemeld.

26
Wijzing van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Te behandelen: