Inbreng schriftelijk overleg : Behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur

De vergadering is geweest

6 november 2012
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur

    Te behandelen:

    Loading data