Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BiZa d.d. 16 februari 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BiZa d.d. 16 februari 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
16
32752 Derde nota van wijziging inzake Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Te behandelen:

19
Bespreking of een hoorzitting moet worden gehouden ten behoeve van de herindelingswetten Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137) en Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland (33138)

Te behandelen:

26
Lijst van vragen en antwoorden inzake het voornemen tot deelneming van de Staat aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voor het European Urban Knowledge Network (EUKN EGTS) (33140, nr. 1)

Te behandelen:

28
Gezamenlijke vertrouwelijke notitie van de werkgroep inzake onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek Huizenprijzen
30
Aanbieding visie van de Nationale ombudsman op een open overheid
32
Overlap onderwerpen op agenda's van AO's bij de cie's BiZa en V&J over Cybersecurity

Details

De griffiers van de commissies V&J en BiZa zullen de afstemming van de agenda's van AO's van beide commissies over ICT-aangelegenheden en veiligheid, verzorgen. 

33
Planning AO Rijksdienst

Details

Ten behoeve van het AO wordt in mei 2012 een nota door het ministerie gezonden. Na ommekomst zal het AO worden gepland.