Debat geweest
2 februari 2012 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Herziene besluitenlijst i.v.m. agendapunten 23 en 24

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BiZa d.d. 2 februari 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering cie. BiZa d.d. 2 februari 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Te behandelen:

7
32280 Nota van wijziging inzake Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

Te behandelen:

15
Vertrouwelijke brief van de minister van BZK inzake Eenergieprestaties van gebouwen. DE VERTROUWELIJKE STUKKEN ZIJN TER VERTROUWELIJKE INZAGE GELEGD, ALLEEN VOOR DE LEDEN, VAN HET CENTRAAL INFORMATIEPUNT.

Te behandelen:

22
Gesprek met Actal op 26 januari 2012

Details

Door onduidelijke communicatie over de aanwezigheid van Kamerleden bij en de doorgang van het gesprek met Actal waren slechts 2 Kamerleden bij het gesprek aanwezig.
De Kamerleden worden opgeroepen in het vervolg hun aanwezigheid bij een commissieactiviteit te melden via Parlis of e-mail aan de commissiestaf. 

23
Rapport Kiezen of (ver)delen; Onderzoek naar de totstandkoming en uitwerking van de gemeentewetswijziging van 2011 (de benoemingswijze van burgemeesters) door de afd. Politicologie van de Universiteit van Amsterdam; 1 februari 2012

Te behandelen:

24
Paspoorten

Details

De minister zal worden gevraagd de commissie te informeren over de stand van zaken van het onderzoek ten behoeve van paspoorten.