Procedurevergadering : Procedurevergadering Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

3 november 2010
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.I.I. van Beek (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • E. Lucassen (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W. Hachchi (D66)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vierde Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - B (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschriften van Koninklijke besluiten inzake de benoemingen van de Gouveneur en waarnemend Gouveneur van Curaçao en van de Gouveneur en waarnemend Gouveneur van Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidskader onverenigbare betrekkingen Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken omtrent de Isla raffinaderij op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantw vragen van de vaste commissie voor NAAZ t.b.v. het WO (27-09) en n.a.v. een hoorzitting inzake Belastingwetgeving BES

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg inzake fiscale BES wetsvoorstellen op 27 september jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit onderstand BES

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gesprek met de minister-president van Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bezoek eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verantwoordelijkheid van de commissie voor de BES eilanden

  Te behandelen:

  Loading data