Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

24 maart 2010
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • P. de Krom (VVD)
 • K. van Velzen (SP)
 • J.L. Spekman (PvdA)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • S. van Haersma Buma (CDA)
 • N. Azough (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Standpunt over het ambtsbericht uit 2000 inzake veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan (KhAD/WAD)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag van IND-missie Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Landgebonden asielbeleid Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering motie Spekman aangaande de opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende een aanvraag op medische gronden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie medische zorg asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Landgebonden asielbeleid Afghanistan en Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomst van het overleg met UNHCR betreffende de Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Locatie Ter Apel en Ontwikkelingen in de opvangcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  IGZ-rapport Medische diensten in detentiecentra

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Den Helder over de opvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data