Petitie : Rapport 'kansen voor alle kinderen' deel 2 door de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland

De vergadering is geweest

2 februari 2010
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van GGD Hollands Midden tot aanbieding rapport '‘Kansen voor alle kinderen?’ deel 2 d.d. 15 december 2009

  2. 2

    De AJN zullen aanwezig zijn: Mevrouw Henrique Sachse-Bonhof Mevrouw Lucy Arntzenius-Smit Mevrouw Nathalie Leeuwenburgh