Gesprek : Gezamenlijke ontvangst Eerste en Tweede Kamer van de nieuw gekozen Nederlandse leden van het Europees Parlement

De vergadering is geweest

8 september 2009
17:00 - 19:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • G.A. Verbeet (PvdA)
  • Voorzitter
    H.E. Waalkens (PvdA)
  • C.G. van der Staaij (SGP)
  • R. de Roon (PVV)
  • H. van Bommel (SP)
  • T.M.Ch. Elias (VVD)
  • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)