Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

14 mei 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging tot werkbezoek 'Dagje inburgeren in Tilburg' d.d. 15 juni 2009

 3. 3

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel toezegging actieplan rapport van de Commissie Dekker “Privaat wat kan, publiek wat moet”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoord op de vraag over de herziening van de richtlijn EPBD, welke aan de orde is gesteld tijdens het algemeen overleg Milieuraad van 19 februari jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over rapport Uneto-VNI inzake open gassystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van de Kamer met betrekking tot afspraken met de vertrekkende en aanstaande voorzitter van Aedes

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending brief inzake crisispakket bouw- en woningmarkt tot 24 april a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op vragen en toezeggingen tijdens het AO energiebesparing gebouwde omgeving op 28 januari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek cie m.b.t. de huurtoeslag (redelijkheidstoetsen en overschrijding 2006)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding vertrouwelijk rapport PWC over businesscase ss Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vonnis van de Rechtbank s’Gravenhage in Staat/Knooble op 31 december 2008 over de status van NEN-normen in de wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nader bericht m.b.t. afspraken met de vertrekkende voorzitter van Aedes

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending brief inzake de specifieke crisismaatregelen voor de woningbouwmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Collectieve geschillenbeslechting bij de Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de brief van de algemene commissie voor WWI over verschil in wettelijke termijnen van aangifte erfenis en afrekening servicekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie-Jansen over de positie van de Raad van Commissarissen van Woonbron

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vergunningplicht voor kamerbemiddelingsbureaus en rol studentenorganisaties bij begeleiden studenten naar Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen inzake besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vrg cie Wonen, Wijken en Integratie over zowel woonschepen als woonwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rondetafelgesprek innovatie in de bouw.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de definitieve instelling van zak-/slaaggrens van de Toets Gesproken Nederlands in het kader van de Wet inburgering in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Regels met betrekking tot een wettelijke grondslag voor de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (Wet wettelijke grondslag bdu siv)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstelbrief kabinetsreactie rapport "Goede buren kun je niet kopen"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantw schr. vr cie WWI nav eerste termijn AO Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren 15 april jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel toezending verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Welstandsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op onderzoek over effectiviteit sociale activiteiten van woningcorporaties.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitnodigen minister jeugd en Gezin en staatssecretaris OCW voor algemeen overleg Romakinderen

  Te behandelen:

  Loading data