Debat geweest
16 april 2009 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedure en brieven

Procedurevergadering: "Procedure en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-p.v. 16 april 2009
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 16 april 2009

Agendapunten

1
De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 2 april jl. en de extra-pv van 14 april jl.
2
Brievenlijst
18
Uitvoering moties en amendementen bij de begroting 2009 en openstaande toezeggingen

Details

Zie het bijgevoegd overzicht bijgewerkte openstaande toezeggingen 2009D17028 (n.a.v. bovengenoemd brief van de minister)

Te behandelen:

26
Besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal in verband met het instellen van het College voor examens en enkele technische verbeteringen

Te behandelen: