Algemeen overleg : Energiebesparing gebouwde omgeving / Energieprestatiecoefficient

De vergadering is geweest

28 januari 2009
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. deelnemende bewindslieden)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.E. van der Laan
  minister voor Wonen, Wijken en Integratie
 • J.M. Cramer
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • J.W.E. Spies (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • D.M. Samsom (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Bouwbesluit 2003 (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Energielabel voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek van de algemene commissie voor WWI: kopie brief 2 Advice You

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Convenant 'Energiebesparing corporatiesector'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Bouwbesluit 2003 (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de “14 praktische schone en zuinige voorstellen van de SP-fractie”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Energielabel voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Richtlijn Energieprestaties van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Schoon en Zuinig deelprogramma Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Richtlijn Energieprestaties van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data