Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

vervangen door: Artikel 5.1 van de Wet open overheid. E In artikel 16.4a, tweede lid, wordt “Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur” vervangen door: Artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid. F In artikel 16.46b, negende lid, wordt “Artikel 10 van de Wet openbaarheid van


Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

eerste en tweede lid, van de Wet open overheid» telkens vervangen door «artikel 5.1 van de Wet open overheid». 2. Een onderdeel wordt toegevoegd, luidende: D In artikel 182, zesde lid, wordt «artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 4.1 van de Wet open overheid. II Artikel


Uitvoerbaarheid van de Wet open overheid

Uitvoerbaarheid van de Wet open overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek


Commissie parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

te krijgen in ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en maatregelen om deze invloed te doorbreken. Het onderzoek van de commissie en de wijze waarop zij dat doet, is toegestaan bij wet. En nodig in een democratische samenleving. Voorzitter Michel Rog van de commissie reageert: “De uitspraak van


Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (TK 35112)

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (TK 35112).  35112-0  2019Z00027  Voorstel van wet van de


Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) aanhouden tot het advies van de RvS is ontvangen!

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) aanhouden tot het advies van de RvS is ontvangen!.  35112-0

Nog geen datum bekend
Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)     35507-0  2020Z12435  Initiatiefnota van het lid Van