Verbeterplan Trekkingsrecht PGB

Staatssecretaris: Voortgang trekkingsrecht PGB (28 april 2015) 360 Brief staatssecretaris: Aanpak PGB fraude (2 december 2012) 361 Aanpak PGB-fraude 2013/2014 362 Vergelijking persoonsgebonden instrumenten 363 SVB Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB versie 2.0 (1 juli 2014) 364 VWS: Programmaplan


Op weg naar een solide pgb

mantelzorg 7 11 20 10 financieel inzicht en voordeel 11 14 10 12 overig, waaronder welbevinden 14 14 25 16 N 71 57 20 148 8.2 Nadelen aan het pgb Nadelen zijn er ook aan het pgb. Van de totale groep budgethouders die aan dit onderzoek hebben meegedaan, ervaart 63 procent nadelen aan het pgb. Opvallend


Evaluatierapport:Het PGB in de Zorgverzekeringswet

kader PGB 16 2.3.1 Voorwaarden PGB Visuele hulpmiddelen 17 2.3.2 Voorwaarden PGB GGZ 17 2.3.3 Rolverdeling uitvoering en toezicht PGB-experiment 18 3. Het PGB in de praktijk 19 3.1 Inleiding 19 3.2 De vragers 19 3.2.1 De doelgroepen 19 3.2.2 De daadwerkelijke vraag 20 3.3 Het aanbod 21 3.3.1 De aanbodmarkt


NADER schriftelijk overleg - Beantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-323

NADER schriftelijk overleg - Beantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-323.  25657-323  2019Z20217  Persoonsgebonden Budgetten   


Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-319

Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-319.  25657-319  2019Z13675  Persoonsgebonden Budgetten   


Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om het AO PGB d.d. 20 februari a.s uit te stellen en op dat tijstip AO Verpleeghuiszorg te houden

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om het AO PGB d.d. 20 februari a.s uit te stellen en op dat tijstip AO Verpleeghuiszorg te houden.