Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Gesprek met delegatie van Indonesische Kamerleden op dinsdag 18 oktober van 17.30-18.30 uur

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ((EU) 2021/784)

Voor de verspreiding van terroristische online-inhoud wordt gebruik gemaakt van internetplatforms die daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om hun gebruikers te beschermen tegen de blootstelling hieraan. De maatregelen die tot nu toe waren genomen om de verspreiding van terroristische online-inhoud tegen te gaan, zijn grotendeels vrijwillig van aard. Op 7 juni 2022 is de Europese Verordening (EU) 2021/784 in werking getreden. Doel van deze verordening is misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden tegen gaan en daarmee bij te dragen aan de openbare veiligheid in de Europese Unie. Dit wetsvoorstel bevat de bepalingen die nodig zijn om de verordening uit te voeren.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36138

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

2022D26123

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

2022D26144

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) Nr. 6 Verslag Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en

2022D31515

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport.

2022D26125

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) Nr. 2

2022D26122

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Kamerleden

Molen H. van der (CDA)

Molen H. van der (CDA). Molen H. van der (CDA). Molen H. van der (CDA). Harry van der Molen is geboren in Kootstertille op 22 april 1980 en woont in Leeuwarden. Hij is in totaal 4 jaar actief in de Tweede Kamer, 1795 dagen om precies te zijn. • Benelux Interparlementaire Assemblee • Binnenlandse Zaken • Infrastructuur en Waterstaat •

Kamerleden

Mohandis M. (PvdA)

Mohandis M. (PvdA). Mohandis M. (PvdA). Mohandis M. (PvdA). Mohammed Mohandis is geboren in Gouda op 28 juni 1985 en woont in Gouda. Hij is in totaal 4 jaar actief in de Tweede Kamer, 1767 dagen om precies te zijn. • Volksgezondheid, Welzijn en Sport , onderwijs en loopbaan van Mohammed Mohandis Biografie Waar begon mijn politieke bewustzijn? Het

Kamerleden

Minhas F.B. (VVD)

Minhas F.B. (VVD). Minhas F.B. (VVD). Minhas F.B. (VVD). Fahid Minhas is geboren in Rotterdam op 14 februari 1988 en woont in Schiedam. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 550 dagen om precies te zijn. • Binnenlandse Zaken • Europese Zaken • Infrastructuur en Waterstaat • Koninkrijksrelaties • Onderwijs, Cultuur en

Kamerleden

Michon-Derkzen I.J.M. (VVD)

Michon-Derkzen I.J.M. (VVD). Michon-Derkzen I.J.M. (VVD). Michon-Derkzen I.J.M. (VVD). Ingrid Michon-Derkzen is geboren in Arnhem op 14 september 1976 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 550 dagen om precies te zijn. • Europese Zaken • Financiën • Justitie en Veiligheid • Koninkrijksrelaties •

Kamerleden

Meijeren G.F.C. van (FVD)

Meijeren G.F.C. van (FVD). Meijeren G.F.C. van (FVD). Meijeren G.F.C. van (FVD). Gideon van Meijeren is geboren in Doetinchem op 27 mei 1988 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 550 dagen om precies te zijn. • Binnenlandse Zaken • Buitenlandse Zaken • Contactgroep België • Defensie • Digitale

Kamerleden

Meenen P.H. van (D66)

Meenen P.H. van (D66). Meenen P.H. van (D66). Meenen P.H. van (D66). Paul van Meenen is geboren in Den Haag op 29 januari 1956 en woont in Leiden. Hij is in totaal 10 jaar actief in de Tweede Kamer, 3664 dagen om precies te zijn. • Infrastructuur en Waterstaat • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie • Justitie en Veiligheid

Kamerleden

Markuszower G. (PVV)

Markuszower G. (PVV). Markuszower G. (PVV). Markuszower G. (PVV). Gidi Markuszower is geboren in Tel Aviv op 27 oktober 1977 en woont in Amstelveen. Hij is in totaal 5 jaar actief in de Tweede Kamer, 2019 dagen om precies te zijn. • Commissie voor de Werkwijze • Justitie en Veiligheid , onderwijs en loopbaan van Gidi Markuszower Biografie "Wij

Naar boven