Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Overige Kamerstukken

Response of the Netherlands on the draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support the EU economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine

Response of the Netherlands on the draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support the EU economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine.

2022D32609

Overige Kamerstukken

Questionnaire for the public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines (Railway Guidelines)

Questionnaire for the public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines (Railway Guidelines).

2022D32610

Overige Kamerstukken

EVALUATION OF STATE AID RULES FOR BANKS IN DIFFICULTY TARGETED CONSULTATION

EVALUATION OF STATE AID RULES FOR BANKS IN DIFFICULTY TARGETED CONSULTATION.

2022D32608

Overige Kamerstukken

Reaction to public consultation CYBER RESILIENCE ACT

Reaction to public consultation CYBER RESILIENCE ACT.

2022D32607

Overige Kamerstukken

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK. Kwartaalrapportage, april – juni 2022

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK. Kwartaalrapportage, april – juni 2022.

2022D32606

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Kamervragen

De 320.000 verloren levensjaren

De 320.000 verloren levensjaren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z14319 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 320.000 verloren levensjaren (ingezonden 6 juli 2022). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de

2022D29516

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4138869 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17

2022D32604

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

Reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022. 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 60 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2022D26050

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.biza@tweedekamer.nl Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plaats en datum: Den Haag, 30 juni 2022 Betreft: Reactie op verzoek commissie over het interviewartikel

2022D28158

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.biza@tweedekamer.nl Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plaats en datum: Den Haag, 16 juni 2022 Betreft: Beantwoording op vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Jasper

2022D25321

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sahla over werving en behoud van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in relatie tot personeelsgebrek en opleiding

Antwoord op vragen van het lid Sahla over werving en behoud van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in relatie tot personeelsgebrek en opleiding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3297 Vragen van

2022D27531

Brieven regering

Juridische definitie van racisme

Juridische definitie van racisme. 30 950 Rassendiscriminatie Nr. 315 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Tijdens het commissiedebat van 24 februari jl. (Kamerstuk 30 950, nr. 286) vroeg het lid Simons mij om een juridische definitie van

2022D29746

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 augustus 2022 Betreft Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30

2022D32603

Naar boven