Zoeken in Moties

Zoekresultaten (13)

U zoekt op ‘moties hervormingsagenda jeugd’ U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Westerveld over zo snel mogelijk een wetsvoorstel maken voor het vaststellen van een landelijk tarief voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

instellingen, de GI’s, vereist en daarom landelijke tarieven noodzakelijk zijn om dit te bekostigen; constaterende dat dit ook opgenomen is in de Hervormingsagenda Jeugd, maar dat het ook wenselijk is dat dit in wetgeving wordt...

2023D39459

Moties

Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over als uitwerking van de hervormingsagenda werk maken van de 18-/18+-problematiek (t.v.v. 31839-961)

Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over als uitwerking van de hervormingsagenda werk maken van de 18-/18+-problematiek (t.v.v. 31839-961). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 968 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET...

2023D29476

Moties

Motie van de leden Raemakers en Den Haan over de 18-min/18-plusproblematiek een aanvullend onderdeel laten zijn van de hervormingsagenda

Motie van de leden Raemakers en Den Haan over de 18-min/18-plusproblematiek een aanvullend onderdeel laten zijn van de hervormingsagenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 961 MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D28859

Moties

Motie van de leden Den Haan en Raemakers over een plan om organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd

Motie van de leden Den Haan en Raemakers over een plan om organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839...

2023D28856

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s. over het werken in loondienst aantrekkelijker maken en oneigenlijk zzp-schap terugdringen

overweegt om hun vaste baan op te zeggen en als zzp’er aan de slag te gaan vanwege de betere arbeidsvoorwaarden en meer autonomie; constaterende dat er geen concrete plannen in de Hervormingsagenda Jeugd zijn opgenomen om...

2023D28850

Moties

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen meenemen bij de uitvoering van de hervormingsagenda

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 962 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 27 juni 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Hervormingsagenda Jeugd inzet op...

2023D28860

Moties

Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de bezuiniging van 374 miljoen in 2023 schrappen als de hervormingsagenda niet voor januari 2023 is afgerond

arbitrage-uitspraak tussen Rijk en gemeenten de afbouw van extra financiële middelen voor gemeenten koppelt aan de uitvoering van maatregelen in een op te stellen ontwikkel- of hervormingsagenda jeugd; constaterende dat de Commissie van Wijzen ervan...

2022D48936

Moties

Motie van de leden Den Haan en Westerveld over door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage inrichten

2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 862 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN WESTERVELD Voorgesteld 6 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijf partijen betrokken bij de Hervormingsagenda Jeugd de richting ondersteunen...

2022D29574

Moties

Motie van het lid Kwint over de professionele autonomie van hulpverleners niet van bovenaf inperken

Motie van het lid Kwint over de professionele autonomie van hulpverleners niet van bovenaf inperken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 860 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 6 juli 2022...

2022D29571

Moties

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van...

2021D46757

Moties

Motie van de leden Simons en Den Haan over overleg met de organisaties achter Generation Youthcare over structurele financiering

EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: – jongerenorganisaties en ervaringsdeskundigen steeds vaker meedenken en aanschuiven bij de verschillende ministeries, bijvoorbeeld bij de wetswijziging gesloten...

2021D46760

Moties

Motie van het lid Simons over drastische verbeteringen van de jeugdzorg in de hervormingsagenda

Motie van het lid Simons over drastische verbeteringen van de jeugdzorg in de hervormingsagenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

2021D40580

Moties

Motie van de leden Ceder en Simons over partijen uit de praktijk betrekken bij de hervormingsagenda

Zorg voor Jeugd naar aanleiding van het AEF-rapport; verzoekt de regering, om samen met de VNG ook de afzenders van deze rapporten en de daarbij betrokken ervaringsdeskundigen te betrekken bij het opstellen van de hervormingsagenda...

2021D27677