Agenda procedurevergadering IenW d.d. 18 december

14 december 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535 Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg Luchthavenbesluit Lelystad vaststellen op 30 januari 2020. 3 Noot: Op 19 december 2018 heeft de commissie IenW het volgende besloten over


Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 18 december

Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535 Besluit: De minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad, totdat de behandeling hiervan in de Kamer is afgerond. Noot: Op 19 december 2018 heeft de commissie IenW het volgende besloten


Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit


Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris


Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake business case en


Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014

op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.


Agenda procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober

Lelystad aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over de toepassing van het selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad. Volgcommissie(s): EU 13. Agendapunt: Uitstel beantwoording vragen over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister


Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober

zaken Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport - 31936684 Besluit: De aangekondigde analyse afwachten zodat deze in samenhang met het Luchthavenbesluit Lelystad kan worden behandeld. Noot: • Met de aangekondigde onafhankelijke analyse laat de minister 4 onderzoeken in hoeverre Lelystad Airport


Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 februari

tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019 Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol - 31936-704 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van


Agenda procedurevergadering IenW d.d. 5 februari

tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019 Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol - 31936-704 Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van


Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Voorstel:


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Besluit: Voor kennisgeving


Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli

tot zes minuten. 11. Agendapunt: Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli 2019 Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 2019Z14142


Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

42. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Besluit: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober


Agenda procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Voorstel: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris


Kies periode

tot Toepassen