Zoeken in Besluitenlijsten

Zoekresultaten (44)

U zoekt op ‘luchthavenbesluit lelystad’ U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 februari 2022 (PDF)

over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-707 Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C...

2022D03325

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 februari 2022 (PDF)

Luchthavenbesluit Lelystad. Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 december 2020 Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport - 31936-821 Besluit: Betrekken bij de verdere...

2022D04163

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering IenW d.d. 18 december (PDF)

op 26 maart 2020. 10. Agendapunt: Luchthavenbesluit Lelystad, Marktonderzoek Lelystad Airport en Verkeersverdelingsregel Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad...

2019D51994

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst extra-procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren) op 25 januari 2021 (PDF)

verklaren. Noot: Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij de verdere behandeling van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. 132. Agendapunt: Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en...

2021D03227

Besluitenlijsten

Download: Agenda extra-procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding) op 25 januari 2021 (PDF)

zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-707 Voorstel: Ter bespreking. Noot: Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij de verdere behandeling van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. 26 131. Agendapunt: Marktonderzoek Lelystad Airport als...

2021D02607

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 18 december (PDF)

Lelystad - 31936-535 Besluit: De minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad, totdat de behandeling hiervan in de Kamer is afgerond. Noot: Op 19 december 2018...

2019D53207

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014 (PDF)

luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) - 31936-193 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Besluit: Agenderen...

2014D13910

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014 (PDF)

Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage...

2014D13247

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014 (PDF)

d.d. 26 juni 2014. 8 34. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014...

2014D24370

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober (PDF)

van het Luchthavenbesluit Lelystad aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over de toepassing van het selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad. Volgcommissie(s): EU 13. Agendapunt: Uitstel beantwoording vragen over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak...

2019D38140

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014 (PDF)

2014 Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936202 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 33. Agendapunt: Reactie op verzoek...

2014D23189

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober (PDF)

Airport - 31936684 Besluit: De aangekondigde analyse afwachten zodat deze in samenhang met het Luchthavenbesluit Lelystad kan worden behandeld. Noot: • Met de aangekondigde onafhankelijke analyse laat de minister 4 onderzoeken in hoeverre Lelystad Airport de...

2019D39010

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari (PDF)

op 13 juni 2019. 24. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie...

2019D01915

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 februari (PDF)

Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad - 31936-714 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019 Marktonderzoek...

2020D04554

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli (PDF)

van dit AO met één minuut uitbreiden tot zes minuten. 11. Agendapunt: Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli...

2019D29495