Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kamerstukken

Kamerstukken (24)

 • Besluitenlijsten (24)Verwijder filter keuze

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Besluitenlijsten (24)

 • Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

  ...Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) - 31936-193 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en de genodigden laten weten dat dit rondetafelgesprek nu definitief gepland zal worden (het was gepland onder voorbehoud van tijdige toezending...

  Besluitenlijsten

  16-04-2014

 • Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

  ...Agendapunt: Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 april 2014 Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014 - 29984-476 Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun...

  Besluitenlijsten

  11-04-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

  ...Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2014 Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936-202 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 8 34. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad. - 31936-203 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 35. Agendapunt: Luchthaven Twente: scenario’s...

  Besluitenlijsten

  27-06-2014

 • Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014

  ...en taxi d.d. 16 oktober 2014. 32. Agendapunt: Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2014 Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936202 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 33. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. ...

  Besluitenlijsten

  20-06-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

  ...Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven wordt gevraagd de bespreking hiervan voor te bereiden door middel van een notitie aan de commissie. Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure 42. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Besluit: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer uiterlijk op 31 oktober 2014 schriftelijk te informeren over de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Op 21 oktober 2014 is in reactie hierop een brief...

  Besluitenlijsten

  31-10-2014

 • Agenda procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

  ...optimaal kan ondersteunen Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure 39. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Voorstel: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer uiterlijk op 31 oktober 2014 schriftelijk te informeren over de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Op 21 oktober 2014 is in reactie hierop een brief van de staatssecretaris ontvangen (zie onder kopje 'Mobiliteit/Transport'). Griffier: I.B. Sneep Activiteitnummer:...

  Besluitenlijsten

  24-10-2014

 • Agenda procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

  ...Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten deze brief te agenderen voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Tevens is besloten deze brief nogmaals te agenderen voor deze procedurevergadering. 16. Agendapunt: Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari 2014 Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de inbrengdatum voor het stellen van vragen...

  Besluitenlijsten

  28-03-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

  ...25 juni 2014. Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 15. Agendapunt: Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 16. Agendapunt: Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari 2014 Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187 Besluit:...

  Besluitenlijsten

  03-04-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

  ...een vliegtuig van maatschappij Germanwings Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Informatie over de aanwezigheid van het aantal personeelsleden in de cockpit en de medische keuring van piloten naar aanleiding van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85 Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart. 17. Agendapunt: Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart. 18....

  Besluitenlijsten

  10-04-2015

 • Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

  ...van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85 Voorstel: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 8 april 2015. 17. Agendapunt: Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 Voorstel: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 8 april 2015. 18. Agendapunt: Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  03-04-2015

 • Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 10 december 2014

  ...algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 december 2014 Volgcommissie(s): BuHa-OS Overig Geen agendapunten Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied 8 34. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied Noot: 1. Wetgeving: 33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie). Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van...

  Besluitenlijsten

  11-12-2014

 • Agenda procedurevergadering IM d.d. 10 december 2014

  ...33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie). Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. 8 NB: inmiddels is over dit onderwerp gesproken tijdens het AO Luchtvaart d.d. 26 november 2014. 4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) ...

  Besluitenlijsten

  05-12-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 1 oktober 2014

  ...Dit wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC. Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. 4. Tweeminutendebatten: ...

  Besluitenlijsten

  02-10-2014

 • Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 12 november 2014

  ...op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014). Dit wetsvoorstel is op 12 november 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC. Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. 4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO)...

  Besluitenlijsten

  17-11-2014

 • Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 17 september 2014

  ...2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel. NB: er hebben zich nog geen leden ingeschreven voor het debat over dit wetsvoorstel. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC. Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. 4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk...

  Besluitenlijsten

  12-09-2014

1 2volgende 15 resultaten