Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit

16 apr 2014
2014D13910

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris

11 apr 2014
2014D13247

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

26 juni 2014. 8 34. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake

27 jun 2014
2014D24370

Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014

Lelystad - 31936202 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 33. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris

20 jun 2014
2014D23189

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli

één minuut uitbreiden tot zes minuten. 11. Agendapunt: Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli 2019 Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit

4 jul 2019
2019D29495

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Noot: De

23 jan 2019
2019D02450

Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. Noot: De

21 jan 2019
2019D01915

Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

grond van e-mailprocedure 42. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Besluit: Via een e-mailprocedure

31 okt 2014
2014D39276

Agenda procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Voorstel: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten

24 okt 2014
2014D38137

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

over de Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport - 31936-530 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim. 36. Agendapunt: Procedure Luchthavenbesluit Maastricht Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en

17 dec 2018
2018D60194

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten deze brief te agenderen voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen

28 mrt 2014
2014D11290

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

van de minister op de implicaties van de PAS-uitspraak voor het besluitvormingstraject van het Luchthavenbesluit Lelystad - 2019Z13462 Besluit: Conform voorstel. 15 68. Agendapunt: Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke reactie van de minister op de second opinion op de MKBA Lelystad

27 jun 2019
2019D27757

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

Luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d.

3 apr 2014
2014D12046

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535 Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer te informeren zodra duidelijkheid bestaat

19 dec 2018
2018D60834

Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

overleg Luchtvaart. 17. Agendapunt: Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 Besluit: Agenderen

10 apr 2015
2015D13271

Kies periode

tot Toepassen