Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit

16 apr 2014
2014D13910

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris

11 apr 2014
2014D13247

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake business case en

27 jun 2014
2014D24370

Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014

op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.

20 jun 2014
2014D23189

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober

Lelystad aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over de toepassing van het selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad. Volgcommissie(s): EU 13. Agendapunt: Uitstel beantwoording vragen over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister

30 sep 2019
2019D38140

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober

zaken Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport - 31936684 Besluit: De aangekondigde analyse afwachten zodat deze in samenhang met het Luchthavenbesluit Lelystad kan worden behandeld. Noot: • Met de aangekondigde onafhankelijke analyse laat de minister 4 onderzoeken in hoeverre Lelystad Airport

3 okt 2019
2019D39010

Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Voorstel:

21 jan 2019
2019D01915

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Besluit: Voor kennisgeving

23 jan 2019
2019D02450

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli

tot zes minuten. 11. Agendapunt: Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli 2019 Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 2019Z14142

4 jul 2019
2019D29495

Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

42. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Besluit: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober

31 okt 2014
2014D39276

Agenda procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Voorstel: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris

24 okt 2014
2014D38137

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

de Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport - 31936-530 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim. 36. Agendapunt: Procedure Luchthavenbesluit Maastricht Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat,

17 dec 2018
2018D60194

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten deze brief te agenderen voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart

28 mrt 2014
2014D11290

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

Luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d.

3 apr 2014
2014D12046

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

van de minister op de implicaties van de PAS-uitspraak voor het besluitvormingstraject van het Luchthavenbesluit Lelystad - 2019Z13462 Besluit: Conform voorstel. 15 68. Agendapunt: Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke reactie van de minister op de second opinion op de MKBA Lelystad

27 jun 2019
2019D27757

Kies periode

tot Toepassen