Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) - 31936-193 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en de genodigden laten weten dat dit rondetafelgesprek nu definitief gepland zal worden (het was gepland onder voorbehoud van tijdige toezending

16 apr 2014
2014D13910

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

Agendapunt: Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 april 2014 Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014 - 29984-476 Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014. 14. Agendapunt: Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2014 Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun

11 apr 2014
2014D13247

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2014 Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936-202 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 8 34. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juni 2014 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad. - 31936-203 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 35. Agendapunt: Luchthaven Twente: scenario’s

27 jun 2014
2014D24370

Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014

en taxi d.d. 16 oktober 2014. 32. Agendapunt: Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2014 Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936202 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 33. Agendapunt: Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.

20 jun 2014
2014D23189

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Noot: De minister meldt dat naar verwachting begin mei meer duidelijkheid zal bestaan over de toepassing van het selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport. 25. Agendapunt: Selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 januari 2019 Selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport - 31936-574 Besluit: Agenderen voor het algemeen

23 jan 2019
2019D02450

Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over voorsorteren op een realisatiebesluit in 2019 over de sluis bij Kornwerderzand (Kamerstuk 35000-A-77) - 35000-A-81 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019. 24. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 januari 2019 Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-535) - 31936-572 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. Noot: De minister meldt dat naar verwachting begin mei meer duidelijkheid zal bestaan over de toepassing van het selectiviteitsbeleid

21 jan 2019
2019D01915

Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven wordt gevraagd de bespreking hiervan voor te bereiden door middel van een notitie aan de commissie. Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure 42. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Besluit: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer uiterlijk op 31 oktober 2014 schriftelijk te informeren over de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Op 21 oktober 2014 is in reactie hierop een brief

31 okt 2014
2014D39276

Agenda procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

optimaal kan ondersteunen Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure 39. Agendapunt: Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16 oktober 2014 Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad - 2014Z18386 Voorstel: Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer uiterlijk op 31 oktober 2014 schriftelijk te informeren over de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Op 21 oktober 2014 is in reactie hierop een brief van de staatssecretaris ontvangen (zie onder kopje 'Mobiliteit/Transport'). Griffier: I.B. Sneep Activiteitnummer:

24 okt 2014
2014D38137

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim. 8 35. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie over de Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-507) Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 december 2018 Beantwoording vragen commissie over de Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport - 31936-530 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim. 36. Agendapunt: Procedure Luchthavenbesluit Maastricht Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 december

17 dec 2018
2018D60194

Agenda procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten deze brief te agenderen voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Tevens is besloten deze brief nogmaals te agenderen voor deze procedurevergadering. 16. Agendapunt: Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari 2014 Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187 Voorstel: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de inbrengdatum voor het stellen van vragen

28 mrt 2014
2014D11290

Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 2 april 2014

25 juni 2014. Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 15. Agendapunt: Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 maart 2014 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190 Besluit: Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. 16. Agendapunt: Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari 2014 Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187 Besluit:

3 apr 2014
2014D12046

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

december 2018 Ambassadeursconferentie 31 januari 2019 - 2018Z23105 Besluit: Er zijn geen definitieve aanmeldingen en suggesties gedaan. 3. Agendapunt: Inventarisatie belangstelling technische briefing Toezicht en handhaving op 22 mei 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur. Noot: Besluit: De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Laçin (SP) melden zich aan. De technische briefing zal doorgang vinden. Wet- en regelgeving 4. Agendapunt: Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535 Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer te informeren zodra

19 dec 2018
2018D60834

Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

een vliegtuig van maatschappij Germanwings Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Informatie over de aanwezigheid van het aantal personeelsleden in de cockpit en de medische keuring van piloten naar aanleiding van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85 Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart. 17. Agendapunt: Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart. 18.

10 apr 2015
2015D13271

Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 8 april 2015

van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85 Voorstel: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 8 april 2015. 17. Agendapunt: Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015 Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264 Voorstel: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 8 april 2015. 18. Agendapunt: Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug Zaak:

3 apr 2015
2015D12378

Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 1 oktober 2014

Dit wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. 2. Debatten: Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda. 3. Dertigledendebatten: Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC. Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad. Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. 4. Tweeminutendebatten:

2 okt 2014
2014D34970

Kies periode

tot Toepassen