Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (311.065)

U zoekt op ‘de staat van de kamer’

Plenaire verslagen

48e vergadering, dinsdag 6 februari 2018

48e vergadering, dinsdag 6 februari 2018; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gevolgen decentralisatie jeugd-ggz; Ruimtelijke Ordening; Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt; Accreditatie op maat; Sluiting;

Overige Kamerstukken

De Staat van de Tweede kamer (2013)

De Staat van de Tweede kamer (2013). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2013) Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 1 2. Algemene opmerkingen en prestatiegegevens over 2013 2 3. De

2014D15180

Overige Kamerstukken

Staat van de Tweede Kamer

Staat van de Tweede Kamer. kst-32745-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 745 Raming der voor de Tweede Kamer in 2012 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 1 2. Algemene opmerkingen en prestatiegegevens

2011D24772

Overige Kamerstukken

De Staat van de Tweede kamer (2012)

De Staat van de Tweede kamer (2012). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2012) Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 1 2. Algemene opmerkingen en prestatiegegevens over 2012 2 3. De

2013D15579

Brieven regering

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Staten Generaal en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad Staten-Generaal (IIA) Verplichtingen Apparaat (Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer) In 2018 zijn per saldo in totaal op artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer ca. 1,7 mln. meer verplichtingen aangegaan dan geraamd bij Najaarsnota 2018. Dit

2019D08166

Overige Kamerstukken

De Staat van de Tweede kamer (2015)

De Staat van de Tweede kamer (2015). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 444 Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2015) Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 1 2. Plenaire vergaderingen en wetgeving 2 3. Commissieactiviteiten

2016D14592

Plenaire verslagen

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023; Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Staat van de rechtsstaat; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de rechtsstaat; Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15; Eerdere veroordeling verdachte in zaak-Gino; Raad Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Sluiting;

Overige Kamerstukken

De Staat van de Tweede kamer (2014)

De Staat van de Tweede kamer (2014). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 183 Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2014) Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 1 2. Algemene opmerkingen en prestatiegegevens over 2014 2 3. De

2015D12000

Brieven regering

De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen

De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 27 625 Waterbeleid Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 Hierbij stuur ik u de rapportages De Staat van Ons Water en Staat

2021D19841

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat tegen het vervreemden (waaronder het verkopen) van een cultuurgoed of een verzameling door de Staat, Gedeputeerde Staten of het College van B&W de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat tegen het vervreemden (waaronder het verkopen) van een cultuurgoed of een verzameling door de Staat, Gedeputeerde Staten of het College van B&W de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein

2015D06379

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 5 dat regelt dat tegen het vervreemden (waaronder het verkopen) van een cultuurgoed of een verzameling door de Staat, Gedeputeerde Staten of het College van B&W de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 5 dat regelt dat tegen het vervreemden (waaronder het verkopen) van een cultuurgoed of een verzameling door de Staat, Gedeputeerde Staten of het College van B&W de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 109 Bundeling en aanpassing

2015D22937

Brieven regering

Typen maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat

die een staat kan inzetten om te reageren op onrechtmatig handelen van een andere staat, namelijk «retorsies» en «tegenmaatregelen». Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 V, nr. 166 1 Retorsies Retorsies zijn maatregelen die geen schending van het internationaal recht inhouden en zich het beste laten omschrijven als onvriendelijke acties.

2011D19514

Overige Kamerstukken

De Staat van de Tweede kamer (2011)

De Staat van de Tweede kamer (2011). kst-33210-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 210 Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2011) Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 1 2. Algemene opmerkingen

2012D12766

Plenaire verslagen

56e vergadering, woensdag 20 februari 2019

56e vergadering, woensdag 20 februari 2019; Opening; Wapenexportbeleid; RBZ/Handel ; Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017; Staat financiële sector na financiële crisis; Beëdiging van de heer J. van Wijngaarden (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat financiële sector na financiële crisis; VSO Telecomraad 1 maart 2019; Mijnbouw; Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming; Geneesmiddelenbeleid; Raad Buitenlandse Zaken; EU-informatievoorziening en transparantie; Oproep om Russisch gas te boycotten; Sluiting;

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Veen over de berichten ‘Ophef om subsidie De Staat’ en ‘Ophef over dubbelrol manager De Staat’

Antwoord op vragen van het lid Van Veen over de berichten ‘Ophef om subsidie De Staat’ en ‘Ophef over dubbelrol manager De Staat’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3355 Vragen van het lid Van Veen

2016D31893

Naar boven