Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (910)

U zoekt op ‘belastingplan 2024’

Commissievergaderingen

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering

Troelstrazaal

Tijd: 10:00 - 11:15 uur

Commissievergaderingen

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering

Klompézaal

Tijd: 10:15 - 11:45 uur

Overige Kamerstukken

Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

er nog een korte regeling van werkzaamheden aan de orde. Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op donderdag 26 oktober jongstleden over het Belastingplan 2024 (36418) geacht wenst...

2023D48440

Plenaire verslagen

22e vergadering, donderdag 7 december 2023

22e vergadering, donderdag 7 december 2023; Opening; Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd: 13:50 - 14:36 uur

Overige Kamerstukken

Lijst van ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken. van Huffelen - 23 november 2023 Doorzenden aan de betrokken commissie(s). Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024 - 2023Z19409...

2023D48027

Brieven regering

Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

van de behandeling van het pakket Belastingplan 2024 over een aantal fiscale klimaatmaatregelen had gesteld1. Bij deze ontvangt u als nazending de onderliggende beslisnota. De Staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij 1 Kamerstukken II 2023–2024...

2023D47043

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

Beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024.

2023D47044

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Baarle over de Nederlandse brandstofprijzen substantieel lager laten worden (Kamerstuk 31305-416)

26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer gestemd over het Belastingplan 2024. Hierbij is het gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. aangenomen.2 Met dit amendement is bewerkstelligd dat de voorgenomen accijnsverhoging voor benzine, diesel...

2023D46479

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal de evaluatie van de extraterritorialekostenregeling die al uitgevoerd wordt uiterlijk voor half juni 2024 naar de Kamer sturen.

TZ202311-035

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal een aanvullende brief ter verdieping aan de Kamer sturen over het voorstel om in de wet een vrijstelling op te nemen voor de uitkering op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

TZ202311-034

Toegezegd aan Grinwis, P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal de Kamer begin volgend jaar (2024) een brief sturen over de praktische aanpak ten aanzien van het voorstel om een recht op inzage van het volledige fiscale dossier met bezwaar- en beroepsmogelijkheid

TZ202311-033

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal in het aanvullend onderzoek ten aanzien van dividendstripping ingaan op de situatie in Denemarken en daarbij ook kijken naar de houdsterperiode. De staatssecretaris zal de Kamer informeren en

TZ202311-032

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal uiterlijk morgen (26 oktober 2023) schriftelijk terugkomen op wat de gevolgen voor de toegekende middelen uit de Europese herstel- en de veerkrachtfondsen zijn als de in het Belastingplan 2023

TZ202311-031

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris van Financiën geleid de aanvullende vragen van het lid Omtzigt over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door mensen die deze voorzieningen nodig hebben om rond te komen ter schriftelijke

TZ202311-030

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.