Motie van het lid Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen

veiligheid, overlast en volksgezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

17 jan 2019
2019D01549

Gewijzigde motie van de leden Volp en Van Nispen over een volledig aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj voor gedoogde coffeeshops (t.v.v. 34165-22)

en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN NISPEN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen

21 feb 2017
2017D05808

Motie van de leden Volp en Van Nispen over een fasering in het aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj

verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN NISPEN Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen een overgangsregeling kent

14 feb 2017
2017D05114

Motie van het lid Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 17 januari

17 jan 2019
2019D01539

Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWUZIGDE MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP 24 Ter vervanging

17 jan 2019
2019D01551

Motie van de leden Bergkamp en Ploumen over diversiteit in teeltopzet

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PLOUMEN Voorgesteld 17

17 jan 2019
2019D01542

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters

gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 22 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S. Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat maximaal tien gemeenten geselecteerd zullen worden om mee te doen aan het experiment gesloten

17 jan 2019
2019D01545

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld 17 januari

17 jan 2019
2019D01535

Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten

gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten

17 jan 2019
2019D01532

Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 21 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, • • ' gehoord de beraadslaging, overwegende dat de duur van de voorbereidingsfase niet in de wet is vastgelegd maar door de verantwoordelijke ministers

17 jan 2019
2019D01543

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting (t.v.v. 34165-17)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

21 feb 2017
2017D05378

Motie van het lid Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld

14 feb 2017
2017D05109

Motie van het lid Van Tongeren over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld

14 feb 2017
2017D05110

Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN TONGEREN

14 feb 2017
2017D05113

Motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld

14 feb 2017
2017D05111

Kies periode

tot Toepassen