Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

34994-7  Amendement van het lid Edgar Mulder 34994-7 over inzage door een medisch adviseur   34994-0  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het

23 apr 2019
2019P06646

Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten

34994-13  Motie van het lid Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt   34994-15  Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden   34994-14

23 apr 2019
2019P06647

Kies periode

tot Toepassen