Zoeken in Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (2)

U zoekt op ‘34994’ U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden...

2019P06646

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten. 34994-13  Motie van het lid Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het...

2019P06647