Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994). 34994-18  Gewijzigd amendement van de leden Hijink

23 apr 2019
2019P06646

Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten. 34994-13  Motie van het lid Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt   34994-15  Motie van de leden Raemakers en

23 apr 2019
2019P06647

Kies periode

tot Toepassen