Verzoek om kabinetsreactie op advies van de Energieraad over beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

Aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Plaats en datum: Den Haag, 13 april 2011 Betreft: Kabinetsreactie op advies van de Energieraad over beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit Ons kenmerk: 2011Z07455/2011D19360 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische


Kies periode

tot Toepassen