Zoeken in Moties

Zoekresultaten (18)

U zoekt op ‘36200-XVI’ U zoekt in Kamerstukken, Moties, Van 20/11/2022 Tot en met 21/11/2022

Moties

Motie van het lid Richardson c.s. over vermijdbaar tijdschrijven schrappen op de werkvloer en uit de contracten

Motie van het lid Richardson c.s. over vermijdbaar tijdschrijven schrappen op de werkvloer en uit de contracten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2022D48927

Moties

Motie van de leden Van der Staaij en Peters over in overleg met gemeenten en gecertificeerde instellingen werken aan het uitbreiden van de inzet van familiegroepsplannen

Motie van de leden Van der Staaij en Peters over in overleg met gemeenten en gecertificeerde instellingen werken aan het uitbreiden van de inzet van familiegroepsplannen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI...

2022D48947

Moties

Motie van het lid Maeijer over gezinnen verplicht wijzen op de mogelijkheid van het opstellen van een familiegroepsplan

Motie van het lid Maeijer over gezinnen verplicht wijzen op de mogelijkheid van het opstellen van een familiegroepsplan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2022D48922

Moties

Motie van de leden Hijink en Westerveld over de afspraken uit het convenant "stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg" zo snel mogelijk in een ministeriële regeling opnemen

Motie van de leden Hijink en Westerveld over de afspraken uit het convenant "stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg" zo snel mogelijk in een ministeriële regeling opnemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200...

2022D48930

Moties

Motie van de leden Peters en Hijink over het beperken, afschaffen of weren van winstuitkeringen, private-equitybeleggers en openhouseconstructies binnen de Jeugdwet

Motie van de leden Peters en Hijink over het beperken, afschaffen of weren van winstuitkeringen, private-equitybeleggers en openhouseconstructies binnen de Jeugdwet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2022D48938

Moties

Motie van het lid Raemakers c.s. over een platform vanwaar jongeren doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulporganisatie

Motie van het lid Raemakers c.s. over een platform vanwaar jongeren doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulporganisatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2022D48934

Moties

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de inkoop van JeugdzorgPlus tijdens de afbouwfase landelijk organiseren op basis van beschikbaarheidsfinanciering

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de inkoop van JeugdzorgPlus tijdens de afbouwfase landelijk organiseren op basis van beschikbaarheidsfinanciering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2022D48940

Moties

Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de bezuiniging van 374 miljoen in 2023 schrappen als de hervormingsagenda niet voor januari 2023 is afgerond

Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de bezuiniging van 374 miljoen in 2023 schrappen als de hervormingsagenda niet voor januari 2023 is afgerond. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling...

2022D48936

Moties

Motie van het lid Raemakers c.s. over de mogelijkheid bezien om de pleegzorgvergoeding twee keer per jaar te indexeren

Motie van het lid Raemakers c.s. over de mogelijkheid bezien om de pleegzorgvergoeding twee keer per jaar te indexeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2022D48935

Moties

Motie van het lid Ceder over mediawijsheid voor opvoeders expliciet onderdeel maken van actielijn 5 van de aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal

Motie van het lid Ceder over mediawijsheid voor opvoeders expliciet onderdeel maken van actielijn 5 van de aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de...

2022D48943

Moties

Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over een financiële en maatschappelijke verkenning naar het vergoeden van relatietherapie voor ouders

Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over een financiële en maatschappelijke verkenning naar het vergoeden van relatietherapie voor ouders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten...

2022D48946

Moties

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ook na 31 december 2022 openstellen voor slachtoffers die voldoen aan de voorwaarden

voor slachtoffers die voldoen aan de voorwaarden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023...

2022D48942

Moties

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de bijdrage aan caseloadverlichting van 10 miljoen euro voor 2022 die niet door gemeenten wordt betaald uit eigen middelen bijleggen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 140 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD...

2022D48941

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s. over het wettelijk verankeren van begrenzing van winstmarges in de jeugdzorg

Motie van het lid Mohandis c.s. over het wettelijk verankeren van begrenzing van winstmarges in de jeugdzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2022D48937

Moties

Motie van de leden Ceder en Raemakers over het verkennen en uitwerken van inhoud en vorm van een wettelijke regeling voor zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning voor Europees Nederland en Caribisch Nederland

Nederland en Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 143 MOTIE...

2022D48945