Griffies commissies

De Griffies commissies zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren en ondersteunen van alle commissieactiviteiten bij de behandeling van voorstellen tot wet- en regelgeving en tot beleid, evenals voor de ondersteuning van de plenaire behandeling van wetsvoorstellen en beleidsstukken. Ook de ondersteuning van deelnemers uit Eerste en Tweede Kamer aan interparlementaire vergaderingen valt onder de verantwoordelijkheid van de Griffies commissies. Zij bewaken tevens de onderlinge samenhang tussen Kamercommissies en de plenaire vergadering. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de Griffies commissies ligt bij de ondersteuning bij de commissieactiviteiten.