Arbeidsomstandigheden

Bouwvakker op een steiger

Het is belangrijk dat werknemers een gezonde en veilige werkplek hebben. Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt zijn. Door gezond en veilig werk hebben mensen meer plezier in hun werk, presteren zij beter en kunnen zij ook langer doorwerken. Werkgevers, werknemers en opdrachtgevers moeten er samen voor zorgen dat de werkplek gezond en veilig is. De Inspectie SZW houdt toezicht op de arbeidsomstandigheden.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Werknemers die in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan kunnen blijven werken, zijn duurzaam inzetbaar. Werknemers kunnen zich aanpassen aan veranderingen in hun takenpakket en aan ontwikkelingen in de organisatie. Door de vergijzing is het belangrijk dat er in de toekomst voldoende mensen blijven werken. Daarvoor is het programma Duurzame inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opgezet. De minister informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het programma. Er zijn veel activiteiten rond de thema’s werkstress en pesten op het werk georganiseerd.

Duurzame inzetbaarheid binnen het mkb

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) biedt werkgelegenheid aan 60% van de werknemers in Nederland. Daarom geeft de minister extra aandacht aan hun duurzame inzetbaarheid. Begin 2015 is een project van start gegaan. Na een bedrijfsscan krijgen ondernemers een diagnose en een advies. Een eindscan moet aantonen of het project effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het bedrijf. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers hun kennis en praktijkervaring over duurzame inzetbaarheid kunnen delen.

Werken met asbest

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer tussen de 900 en 1300 mensen doordat zij in het verleden hebben ingeademd. Asbest is nog op veel plaatsen aanwezig. Daarom zijn er strenge regels opgesteld voor bedrijven die werken in een omgeving waar asbest gebruikt is. De Inspectie SZW houdt toezicht op bedrijven die met asbest werken. Een speciaal asbestinspectieteam controleert bedrijven die een vergunning hebben om met asbest te werken. Maar ook bedrijven die geen vergunning hebben, zijn door het asbestinspectieteam gecontroleerd. De komende jaren blijft het toezicht op deze bedrijven een hoge prioriteit voor de Inspectie SWZ.

Vergaderinformatie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteerde op donderdag 17 maart 2016 over arbeidsomstandigheden. Namens het kabinet was minister Asscher aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites