Informateur brengt verslag uit bij Kamervoorzitter

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft maandag 12 februari het eindverslag van informateur Ronald Plasterk ontvangen. Plasterk startte de informatieronde op 13 december 2023 en voerde sindsdien gesprekken met de fractievoorzitters van de PVV, VVD, NSC en BBB. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 februari over het verslag.

Een motie van Kamerlid Wilders c.s. om Ronald Plasterk als informateur te aan te wijzen werd aangenomen na het debat over de verkiezingsuitslag op 13 december 2023. In de motie was opgenomen dat de informateur uiterlijk begin februari verslag moest uitbrengen aan de Tweede Kamer.

Het doel van deze informatieronde was om vast te stellen of er een basis is voor een volgende informatieronde over een vorm van politieke samenwerking die de grondslag vormt voor een stabiel kabinet.

 

Vervolg

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 februari over het verslag van de informateur. In de aansluitende stemmingen over de ingediende moties bij het debat, bepaalt de Tweede Kamer hoe de kabinetsformatie verder vorm krijgt. 

Op de website van de Tweede Kamer vindt u meer informatie en een tijdslijn over het verloop van de formatie: Verkiezingen en kabinetsformatie: volg het hier | Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lees het eindverslag van informateur Ronald Plasterk in dit nieuwsbericht.

Noot voor de redactie

De Tweede Kamer stelt foto’s beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/contact-en-bezoek/persinformatie/beeldbank.
Deze foto’s mogen door redacties rechtenvrij worden gebruikt. De foto’s van de overhandiging van het eindverslag worden zo snel als mogelijk toegevoegd.

Met vragen kunt u contact opnemen met de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer, via 070 - 318 3003 of persvoorlichting@tweedekamer.nl.