• 12 juli 2018

  Bezoek de Tweede Kamer tijdens de zomervakantie

  Zoekt u nog iets leuks om te doen in de zomervakantie? Kom dan langs in de Tweede Kamer. Daar is op werkdagen tot en met vrijdag 24 augustus 2018 in de centrale hal de tentoonstelling 'De Tweede Kamer in de steigers' te bezichtigen, over de geplande renovatie van het Binnenhof. Neem ook gerust een kijkje op de publieke tribune van de plenaire zaal, het bekendste werkterrein van de Kamerleden. Bovendien kunnen bezoekers plaatsnemen op de groene bankjes in de Oude Zaal en een kijkje nemen in de Rooksalon, waar portretten van oud-Kamervoorzitters hangen.

 • 9 juli 2018

  Tweede Kamer met zomerreces

  De Tweede Kamer is met zomerreces tot en met maandag 3 september 2018. De eerstvolgende plenaire vergadering na de zomer is gepland op dinsdag 4 september. Op donderdag 5 juli was de laatste vergaderdag van de Kamer voor het zomerreces. Traditiegetrouw stonden er veel korte debatten op de agenda. Aan het einde van de dag waren er nog stemmingen en gaf Voorzitter Khadija Arib een speech.

 • 6 juli 2018

  Tweede Kamer viert in 2019 honderd jaar kiesrecht

  In 2019 heeft Nederland honderd jaar algemeen kiesrecht voor mannen én voor vrouwen. De Tweede Kamer grijpt dat moment aan om een serie van activiteiten te organiseren. Met deze activiteiten wil de Kamer aan een zo breed mogelijk publiek de waarde laten zien van onze parlementaire democratie, waarin ieders stem even zwaar meetelt.

 • 4 juli 2018

  Twee Kamerbodes gezocht

  De organisatie van de Tweede Kamer is volop in ontwikkeling. Om dit proces te helpen vormgeven, is de Kamer op zoek naar twee Kamerbodes.

 • 4 juli 2018

  3 juli 1918: eerste vrouw gekozen als Kamerlid

  Op dinsdag 3 juli 2018 was het precies honderd jaar geleden dat Suzanna (Suze) Groeneweg gekozen werd tot Tweede Kamerlid. Ze stond op de lijst voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en was de eerste vrouw die zitting nam in de Kamer.

 • 3 juli 2018

  Onderzoek commissie SZW over schulden besproken

  In opdracht van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben externe onderzoekers onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de commissie het rapport, ‘Knellende schuldenwetgeving’ in de procedurevergadering besproken. De leden van de commissie zullen de bevindingen van het rapport betrekken bij de komende debatten en overleggen op het terrein van de schuldenproblematiek.

 • 3 juli 2018

  Het vragenuur van dinsdag 3 juli 2018

  Op dinsdag 3 juli 2018 om 14.00 uur gaat het vragenuur over de volgende actuele onderwerpen: grote ICT-projecten bij de overheid, het bericht dat er geen geld meer is om leerlingen te helpen met werk zoeken, het droogte-alarm van waterbedrijven en het bericht 'douaniers VS op Schiphol stap dichterbij'.

 • 2 juli 2018

  Kijk behandeling Wet toezicht trustkantoren terug

  Op woensdag 4 juli 2018 vanaf 10.15 uur behandelde de Tweede Kamer de Wet toezicht trustkantoren. Door een technische storing was er tijdens de eerste zes minuten van dit debat helaas geen volledige live uitzending beschikbaar. U kunt het gehele debat terugkijken via Debat Gemist.

 • 29 juni 2018

  Veteranendag 2018: Kamer vertegenwoordigd bij eerbetoon aan veteranen

  Op zaterdag 30 juni 2018 was het Veteranendag. Op deze jaarlijkse feestdag bedankt Nederland in Den Haag de meer dan 111.000 veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Namens de Tweede Kamer waren Voorzitter Khadija Arib en een aantal Kamerleden van de commissie voor Defensie aanwezig.

 • 27 juni 2018

  Werkgroep bekijkt bestaande integriteitsbepalingen

  Het Presidium verzoekt de werkgroep ‘Integriteit leden Tweede Kamer’ zich te buigen over de bestaande integriteitsbepalingen, in het licht van de aanbevelingen van de GRECO en de implementatie van nieuwe regelgeving ten aanzien van personen die een publiek ambt vervullen.

 • 26 juni 2018

  Debat over afschaffing van dividendbelasting

  Op dinsdagavond 26 juni 2018 hield de Tweede Kamer een plenair debat met premier Rutte en staatssecretaris Snel (Financiën) over de afschaffing van de dividendbelasting. Het kabinet-Rutte III wil vanaf 2020 geen belasting meer heffen op de winstuitkering aan aandeelhouders van bedrijven. De gedachte hierachter is dat multinationals hierdoor minder snel uit Nederland vertrekken.

 • 25 juni 2018

  Staatscommissie parlementair stelsel publiceert tussenstand

  Is het nodig om het Nederlandse parlementaire stelsel aan te passen? Over die kwestie buigt een staatscommissie onder voorzitterschap van Johan Remkes zich. De staatscommissie zal eind 2018 advies uitbrengen. Op donderdag 21 juni 2018 publiceerde zij een tussenstand van haar onderzoek.

 • 25 juni 2018

  Het vragenuur van dinsdag 26 juni 2018

  Op dinsdag 26 juni 2018 om 14.00 uur ging het vragenuur over de volgende actuele onderwerpen: een busje dat het hoofdkantoor van De Telegraaf heeft geramd, valse diploma's in de wijkverpleging, valse mails MijnOverheid en verkoopbonussen voor tabakszaken.

 • 19 juni 2018

  Brede Europese coalitie voor Nederlands transparantie-offensief

  Alle nationale parlementen van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben zich dinsdag 19 juni 2018 aangesloten bij een Nederlands initiatief voor een meer transparante Europese besluitvorming. Deze brede coalitie van parlementen gaat er bij Europese instellingen op aandringen om te stoppen met het vertrouwelijk houden van documenten over Europese wetgeving.

 • 19 juni 2018

  Nieuw ontwerp www.tweedekamer.nl

  De website van de Tweede Kamer is continu in ontwikkeling. Op maandag 4 juni 2018 is een aantal onderdelen van www.tweedekamer.nl vernieuwd. Een van de wijzigingen is de vergaderagenda. In een soort ‘digitale tv-gids’ zijn zowel plenaire vergaderingen als commissievergaderingen te zien.

12345...64volgende 15 resultaten