Kamernieuws

Kamerleden beëdigd

De nieuwe Tweede Kamer is op 6 december geïnstalleerd. Na tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga legden 149 Kamerleden de eed of de verklaring en belofte af.

Overzicht van de plenaire zaal van de Tweede Kamer met alle Kamerleden op hun plek, achterin staat een Kamerlid op om de eed af te leggen.

Tweede Kamerleden nemen afscheid

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben op dinsdag 5 december tachtig Kamerleden afscheid genomen. Zij zijn na de verkiezingen op 22 november niet herkozen of hebben zelf besloten om de Kamer te verlaten. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de vertrekkende Kamerleden persoonlijk toegesproken.

Volle plenaire zaal met Kamerleden op de rug gezien

Handreiking ‘Werken aan wetten’ voor Kamerleden

Wetsvoorstellen behandelen is een kerntaak van de Tweede Kamer. Om nieuwe en terugkerende Kamerleden hierbij te helpen, hebben de Kamerleden Joost Sneller (D66) en Kees van der Staaij (SGP) een praktische handreiking opgesteld. Van der Staaij presenteerde ‘Werken aan wetten’ bij het afscheid van de Tweede Kamer op 5 december.

Kamerlid Kees van der Staaij laat achter het spreekgestoelte de handreiking zien die hij samen met Kamerlid Joost Sneller heeft gemaakt.

Peter Oskam voorgedragen als Griffier Tweede Kamer

Het Presidium heeft op maandag 4 december 2023 de heer Peter Oskam voorgedragen voor benoeming tot Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer stemt naar verwachting op dinsdag 12 december 2023 over de voordracht. Als de Kamer instemt, wordt Oskam op dinsdag 19 december 2023 beëdigd en vervult hij de functie van Griffier.

Zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Stemmen in Tilburg opnieuw geteld

De stemmen van vier stembureaus in Tilburg die op 22 november zijn uitgebracht, zijn op zaterdag 2 december opnieuw geteld. De Tweede Kamer had daar in een extra vergadering eerder op de dag toe besloten.

Tientallen mensen zijn verspreid over een ruimte bezig met het hertellen van de stemmen.

Kamervoorzitter Bergkamp ontvangt definitieve verkiezingsuitslag

De Kiesraad overhandigde op vrijdag 1 december de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In de openbare zitting die plaatsvond in de Statenpassage van de Tweede Kamer werd duidelijk wat de zetelverdeling is over de partijen en welke kandidaten zijn gekozen.

Onderzoek naar vuurwerkramp Enschede ontvangen

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 december het onderzoeksrapport van de Universiteit Twente over de vuurwerkramp in Enschede ontvangen. De onderzoekers beschrijven in het rapport hoe de ramp heeft kunnen gebeuren, welke acties naderhand zijn genomen, en wat nog nodig is om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. Het rapport geeft de Tweede Kamer ook handvatten om te leren van fysieke rampen.

Krater van de vuurwerkramp

Ronald Plasterk aan de slag als verkenner

Verkenner Ronald Plasterk heeft zijn opdracht ontvangen uit handen van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Tijdens een bijeenkomst eerder op de dag van de Kamervoorzitter en beoogd fractievoorzitters is Plasterk aangewezen om als verkenner in het formatieproces op te treden. Hij brengt op 5 december verslag uit aan de Tweede Kamer.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit links aan een tafel in de Schrijfkamer en verkenner Ronald Plasterk rechts. Ze wisselen documenten uit.

Reactie Kamervoorzitter op verklaring verkenner

Verkenner Gom van Strien legt zijn taken neer. Dat liet hij op maandagochtend 27 november weten in een korte verklaring. “Het is vervelend om de verkenningsfase zo te starten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de verkenningsfase zorgvuldig en adequaat verloopt”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Eerste dag kabinetsformatie: verkenner aangewezen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers hebben Gom van Strien aangewezen als verkenner in het formatieproces dat op vrijdag 24 november 2023 van start is gegaan. De verkenner heeft inmiddels zijn opdracht ontvangen uit handen van de Kamervoorzitter.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit links aan een tafel in de Schrijfkamer en verkenner Gom van Strien rechts. Ze wisselen documenten uit.

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven op werkbezoek bij stembureaus

Leden van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven hebben op de avond van 22 november en de volgende dag een aantal werkbezoeken afgelegd. Zij zagen met eigen ogen hoe het tellen van de stemmen georganiseerd is op stembureaus in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Ook namen zij een kijkje bij de centrale stemopneming in het gemeentelijk stembureau van Rotterdam in Ahoy.

Achter een tafel spreidt een persoon een breed stembiljet uit. Twee Kamerleden kijken toe.

Commissiedebat over situatie in de Gazastrook

De commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 23 november een debat over de situatie in de Gazastrook. U kunt het debat vanaf 14.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Demissionair ministers en commissieleden zitten in de zaal waar het commissiedebat plaatsvindt.

Kamerleden op verkiezingscampagne

De Tweede Kamer vergaderde op donderdag 26 oktober voor de laatste keer voor het verkiezingsreces. De komende weken gaan de Kamerleden hun politieke partijen ondersteunen bij de campagne voor de verkiezingen van 22 november.

Regenachtig stadsbeeld met in het midden een groot bord met verkiezingsposters. Links ervoor een fietser met een kind achterop.