Richard van Zwol aan de slag als formateur kabinet

De Tweede Kamer heeft oud-informateur Richard van Zwol aangewezen als formateur. Dat gebeurde vanavond na het debat over het eindverslag en het hoofdlijnenakkoord.

Richard van Zwol tijdens het debat in de plenaire zaal. Hij zit in vak K, waar gewoonlijk de bewindslieden plaatsnemen.

De Tweede Kamer stemde in met de motie van Geert Wilders (PVV) waarin staat dat Van Zwol de taak krijgt een kabinet te vormen en hiervoor vijf weken de tijd krijgt. Richard van Zwol is staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State. Normaal gesproken is de formateur ook de beoogd minister-president. Richard van Zwol heeft aangegeven niet voor die rol beschikbaar te zijn. Over wie de nieuwe minister-president wordt, volgt later meer informatie.

Team samenstellen

De formateur gaat een team van ministers en staatssecretarissen samenstellen. Nieuw is dat de kandidaat-bewindspersonen eerst bij de Tweede Kamer langs gaan om zich in hoorzittingen te presenteren, voordat zij be√ędigd worden door de Koning en dus ook voordat de traditionele bordessc√®ne plaatsvindt. 

Debat 

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag 22 maart over het eindverslag van oud-informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf en de vervolgstappen in de kabinetsformatie. De oud-informateurs waren aanwezig bij dit debat. 

Lees meer en kijk terug