Rapport digitale euro aan de Tweede Kamer aangeboden

Welke toegevoegde waarde kan de digitale euro hebben? Kamerleden Eelco Heinen en Mahir Alkaya verdiepten zich hierin namens de commissie voor Financiën. Hun eindverslag over de digitale euro hebben zij vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Twee Kamerleden poseren naast elkaar achter twee kantoorstoelen in een vergaderzaal van de Tweede Kamer.

De digitale euro is een elektronische vorm van publiek geld, de munten en biljetten in onze portemonnee. De Europese Centrale Bank (ECB) doet onderzoek naar de invoering van de digitale munt. De vragen en zorgen over de voor- en nadelen die de digitale euro oproept, waren voor de Tweede Kamer aanleiding om zich al vroegtijdig in het onderwerp te verdiepen.

Wetsvoorstel

De Europese Commissie komt met een wetsvoorstel dat de juridische basis vormt voor een eventuele digitale euro. Het rapport van de twee rapporteurs helpt Kamerleden om een gedegen debat te voeren over dit wetsvoorstel, dat binnenkort wordt verwacht. Op 4 juli en 13 september 2023 debatteert de Tweede Kamer over de Eurogroep/Ecofinraad waarop de digitale euro ter sprake kan komen. De commissie Financiën heeft op 4 juli een openbaar gesprek met de Eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis, onder andere over dit onderwerp. 

Onderzoek van commissie

De vaste commissie voor Financiën besloot op 9 maart 2022 om het rapporteurschap digitale euro (opnieuw) in te stellen. De Kamerleden Heinen en Alkaya zijn toen aangewezen als rapporteurs. Hun eindverslag gaat in op de vraag wat een digitale euro is en in hoeverre er behoefte aan is. Vervolgens gaat het over de doelstellingen voor een digitale euro en hoe het besluitvormingsproces over een digitale euro eruit zal zien. Het verslag vormt een beeld van hoe de digitale euro kan functioneren, welke vragen en zorgen er zijn en welke toegevoegde waarde de digitale munt kan hebben. Tot slot doen de rapporteurs aanbevelingen voor de verdere behandeling van dit dossier.

Wat zijn rapporteurs?

De Tweede Kamer kan een of meerdere leden van een vaste Kamercommissie benoemen als rapporteur. Dit is een Kamerlid dat zich namens een commissie verdiept in een bepaald onderwerp. Dat kan een specifiek document zijn, een wetsvoorstel, een groot project of ieder ander onderwerp.  

Verschillende invalshoeken

De rapporteurs krijgen ondersteuning van gespecialiseerde ambtenaren van de Tweede Kamer. Door bijvoorbeeld werkbezoeken, gesprekken en literatuuronderzoek doen rapporteurs onderzoek. Zo bekijken ze een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Rapporteurs brengen altijd verslag uit van hun werkzaamheden en bevindingen.

Onpartijdig

Rapporteurs vertegenwoordigen een hele commissie en stellen zich onpartijdig op. De kennis die ze opdoen wordt gedeeld met alle Kamerleden, zo kunnen alle leden deze kennis gebruiken in bijvoorbeeld een debat.