Mkb-ondernemers gezocht voor V-100

De Tweede Kamer is op zoek naar mkb-ondernemers voor de kritische beoordeling van het financiële beleid van het kabinet in 2023. De ondernemers kunnen zich aanmelden voor de V-100 op maandag 27 mei, een dag waarop de Kamer graag gebruik maakt van hun denkkracht. Dit evenement is gekoppeld aan Verantwoordingsdag.

Jongeman laat in Kamerbankje in plenaire zaal een koffertje zien met opschrift Verantwoordingsdag
Deelnemer aan een eerdere editie van de V-100 in de plenaire zaal.

Wat is de V-100?

De commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer organiseert sinds 2017 jaarlijks de zogeheten V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die de Kamer uitnodigt om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van de Kamer. De deelnemers aan de V-100  krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema's.

Oproep voor mkb-ondernemers

Dit jaar is het thema ‘Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden’. Daarom nodigt de Tweede Kamer mkb-ondernemers uit om naar de jaarverslagen te kijken.

Aanmelden

Als deelnemer aan de V-100 bent u op maandag 27 mei te gast in de Tweede Kamer. U krijgt de kans om uw licht te laten schijnen over het jaarverslag, daarover in gesprek te gaan met Kamerleden, en vragen voor de bewindspersonen te formuleren.

  • Lees meer over de V-100 of
  • Meld u direct aan via het aanmeldformulier. Dit kan tot en met 22 april. Er kunnen maximaal honderd mkb'ers deelnemen. Bij de samenstelling van de groepen wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke afspiegeling van mkb-ondernemers in Nederland.

Verantwoordingsdag

De V-100 is gekoppeld aan Verantwoordingsdag. Ieder jaar legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde beleid in de vorm van het Rijksjaarverslag, dat bestaat uit de jaarverslagen van afzonderlijke ministeries. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Het wordt door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer op de derde woensdag van mei: Verantwoordingsdag. Het is de taak van de Kamer om te controleren of het kabinet heeft gedaan wat het heeft beloofd. Ze wordt daarbij geholpen door de Algemene Rekenkamer die op dezelfde dag de resultaten van haar verantwoordingsonderzoek presenteert. Dit jaar valt Verantwoordingsdag op woensdag 15 mei. 

Debat over Verantwoordingsdag

Na de Verantwoordingsdag volgt nog dit voorjaar een debat over alle verslagen. Om het goed voor te kunnen bereiden, doet de Kamer via de V-100 mede een beroep op burgers. 

Lees meer

Lees meer over de V-100 en Verantwoordingsdag.