Kamervoorzitter Vera Bergkamp kijkt terug op ‘turbulent politiek jaar’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft aan het einde van de laatste vergaderdag voor het zomerreces in haar traditionele toespraak teruggeblikt op het afgelopen parlementaire jaar. Dat was turbulent en kende een verhitte eindsprint, aldus Bergkamp. Tegelijk heeft de Kamer afgelopen jaar veel werk verricht als het gaat om de versterking van haar eigen functies.

“Corona, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die nog altijd voortduurt, de verhoogde energieprijzen, de gasproblematiek in Groningen, de nog steeds bestaande problemen met de toeslagen; de lange formatie. En tot slot: de maatschappelijke onrust rondom stikstof”, zo somde Bergkamp op. “Soms lijkt het wel alsof dit jaar alle grote problemen samenkomen: de perfecte storm.”

Veiligheid

“In deze perfecte storm stond ook onze veiligheid voor het eerst zeer groot in de schijnwerpers. Wij moeten met elkaar als Kamer nooit accepteren dat een Kamerlid bedreigd wordt”, aldus de Kamervoorzitter.

Versterking van functies

De Kamer heeft afgelopen jaar, ‘buiten het zicht van de camera’s maar van grote waarde voor de kwaliteit van ons werk’, hard gewerkt aan de versteviging van haar functies. Bergkamp noemde de werkgroep-Van der Staaij die een praktische werkagenda opstelde om de wetgevende en controlerende taak te versterken, de Bouwbegeleidingscommissie die de terugkeer naar het gerenoveerde Binnenhof over enkele jaren begeleidt, de werkgroep die het onderzoeksinstrument van de parlementaire ondervraging evalueerde, en de Kamerleden die het initiatief namen om jaarlijks een Dag van de Publieke Dienstverlening te organiseren. 

Zomerreces

Bergkamp wenste aan het einde van haar speech de Kamerleden een goed zomerreces:  “Even geen dwingende Kameragenda - althans, daar gaan we nu van uit. Geniet ervan. En keer gezond weer terug.” Op dinsdag 6 september komt de Kamer weer plenair bijeen. 

Kijk en lees terug

Naar boven