Debat over huurbescherming weeskinderen

Jongvolwassenen moeten niet uit de huurwoning gezet worden na het overlijden van hun ouder(s). Hierover gaat het initiatiefwetsvoorstel dat de Tweede Kamer vandaag bespreekt. U kunt het plenaire debat vanaf 16.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Portiekflat met balkons en struiken op de voorgrond

Het wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en moet de situatie van jongvolwassenen verbeteren, zodat ze na het overlijden van hun ouder(s) in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen. Op 5 oktober 2023 debatteerde de Kamer al over dit wetsvoorstel, vandaag wordt het debat voortgezet. 

Gedragscode woningcorporaties

Woningcorporaties hebben in een gedragscode afgesproken dat ze maatwerk bieden wanneer een jongvolwassene wees wordt. De wees zou niet op straat terecht mogen komen en moet geholpen worden aan een woning. Maar dit gebeurt onvoldoende, blijkt uit schrijnende voorbeelden. Daarom is er een wet nodig, vinden de initiatiefnemers Daniel Koerhuis (VVD), Caroline Van der Plas (BBB), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Bescherming van jongvolwassenen

Het wetsvoorstel moet het volgende regelen:

  • Woningcorporaties moeten jongvolwassenen twee weken tot een maand na het overlijden van hun ouder(s) informeren over hun rechten en plichten;
  • Wezen van 16 tot 27 jaar kunnen tot hun 28e in de corporatiewoning van hun overleden ouder(s) blijven wonen;
  • De huur voor wezen jonger dan 23 jaar wordt verlaagd.

Wat is een initiatiefwetsvoorstel?

Tweede Kamerleden controleren niet alleen de regering, ze mogen ook zelf wetsvoorstellen maken. Dit heet het recht van initiatief. Als de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel aanvaardt, wordt het een voorstel van de hele Kamer. Na aanvaarding vraagt de Kamervoorzitter de indiener(s) om het voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. De bewindspersoon die het onderwerp in portefeuille heeft, dit keer demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is aanwezig bij het debat als adviseur. Lees meer over het initiatiefwetsvoorstel.

Lees meer, kijk terug en volg live